Vandentiekio avarinė tarnyba
tel.: 8 441 62 262
tel./mob.: . 8 614 65 433

Kanalizacijos avarinė tarnyba ir nuotekų išvežimo paslaugos
tel.: 8 441 62 252
tel./mob.:  8 610 07218


Klientų aptarnavimas
tel.: 8 441 76 660

 

 

 

 

Vadovaujantis atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašu (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 989 redakcija) 4 punktu, UAB „Šilutės vandenys“ apskaičiavo ir patvirtino vidutinį savivaldybėje suvartojamo  geriamojo vandens kiekį - 2,314 m3 gyventojui per mėnesį. Apskaičiuotas vandens kiekis įsigalios nuo 2019 m. sausio
1 d. ir galios iki 2020 m. sausio 1 dienos.

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2019-04-10.