Vadovaujantis atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašu (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 989 redakcija) 4 punktu, UAB „Šilutės vandenys“ apskaičiavo ir patvirtino vidutinį savivaldybėje suvartojamo  geriamojo vandens kiekį - 2,648 m3 gyventojui per mėnesį. Apskaičiuotas vandens kiekis įsigalios nuo 2022 m. sausio
1 d. ir galios iki 2023 m. sausio 1 dienos.

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2022-05-11.