PRISIJUNGIMO SĄLYGŲ IŠDAVIMO, BEI VANDENS IR NUOTEKŲ TINKLŲ PRIJUNGIMO
PRIE MAGISTRALINIŲ TINKLŲ, TVARKA

 

1. Prisijungimo sąlygų rengimas, bei vandens ir nuotekų tinklų prijungimas prie magistralinių tinklų.

 • Užsakovas, norintis pakloti ir prisijungti vandentiekio ir nuotekų tinklus prie magistralinių tinklų, turi kreiptis į UAB „Šilutės vandenys“, užpildyti prašymą, prisijungimo sąlygoms gauti.
 • Gavus prašymą ir surinkus visą reikiamą informaciją apie minimą objektą, prisijungimo sąlygos išduodamos per 15 darbo dienų.
 • Vadovaujantis prisijungimo sąlygomis, užsakovas rengia projektą.
 • Parengus projektą, projektuotojas (užsakovas) projektą pateikia Savivaldybės administracijai, statybos leidimui gauti. Vienas projekto egzempliorius paliekamas „UAB Šilutės vandenys“. Prašymą, leidimui gauti, galima pateikti ir nuotoliniu būdu, tai yra, pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema "Infostatyba".
 • Gavus statybą leidžiantį dokumentą, užsakovas, prieš pradėdamas darbus, iš seniūnijos turi gauti žemės darbų kasimo leidimą ir jį suderinti su atitinkamomis institucijomis.
 • Turėdamas visus reikiamus dokumentus, užsakovas, pasirenka statytoją arba statosi pats.
 • Paklojęs tinklus, užsakovas, atlieka geriamojo vandens tyrimus, vandentiekio tinklų hidraulinį  išbandymą, kanalizacijos tinklų televizinę apžiūrą ir išsikviečia UAB „Šilutės vandenys“ atstovą.
 • Tik atlikus minėtus darbus, bei pateikus reikiamus dokumentus, yra išrašoma pažyma apie objekto tinkamumą naudoti, nustatomos tinklų priklausomybės ribos.
 • Užsakovas parengia kontrolinę išpildomąją nuotrauką, paruošia kadastrinę bylą ir užpildo deklaraciją apie statybos užbaigimą.

2. Inžinerinių tinklų prijungimas prie magistralinių tinklų (II grupės nesudėtingi statiniai) STR 1.01.07:2010

 • Savininkas, norintis įsirengti ir pasijungti vandentiekio ar nuotekų tinklus prie magistralinių tinklų, turi kreiptis į UAB „Šilutės vandenys“ dėl prisijungimo sąlygų išdavimo.
 • Gavus prisijungimo sąlygas nesudėtingam II grupės statiniams, rengiamas supaprastintas projektas.
 • Projektas derinamas su tinklų savininkais, tai yra, UAB „Šilutės vandenys“ ir Savivaldybės  architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiuoju architektu. Pritarimas projektui galioja 3 metus nuo jo išdavimo.
 • Turėdamas patvirtintą projektą, savininkas pasirenka statytojus arba statosi pats.
 • Paklojęs tinklus, užsakovas parengia išpildomąją nuotrauką, atlieka vandentiekio tinklų hidraulinį išbandymą, geriamojo vandens tyrimus, kanalizacijos tinklų televizinę diagnostiką, parengia kadastrinę bylą ir užpildo deklaraciją apie statybos užbaigimą. Išsikviečia UAB „Šilutės vandenys“ atstovą dėl darbų pridavimo.

3. UAB „Šilutės vandenys“ naujų vartotojų (abonentų) dokumentacijos įforminimas

 • Pardavimų ir klientų aptarnavimo skyriaus viršininkas, gavęs pažymą (su reikiama informacija apie ribas ar kt. pastabas), sudaro sutartį su nauju abonentu.
 • Dėl prisijungimo sąlygų nustatymo, vandentiekio ir nuotekų tinklų projekto dalies išpildymo vertinimo ir objekto tinkamumo eksploatacijai klausimų, gyventojai kreipiasi į UAB „Šilutės vandenys“  vyr. inžinierę tel.: (8 441) 62 249.
 • Priėmimo valandos kiekvieną ketvirtadienį nuo 9 val.  iki 12 val. vyr. inžinierės kabinete.

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2023-04-14.