Vadovaujantis  2020 m. gegužės 28 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-380 "Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šilutės vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo" ir  sprendimu T1-381 "Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šilutės vandenys" atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų kainų nustatymo" bei Valstybinės energetikos tarybos nutarimu Nr. O3E -287 „Dėl UAB „Šilutės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“, suderintos ir patvirtintos UAB „Šilutės vandenys“ bazinės paslaugų kainos (be PVM).

 

 

Eil.Nr.

Rodiklis

Mato vnt.

 Eurai be PVM

 Eurai su PVM

1.

Geriamojo vandens kaina

1.1.

Vartotojams gyvenantiems bute

m3

0,77

0,93

1.2.

Vartotojams gyvenantiems bute (bendrijos)

m3

0,75

0,91

1.3.

Vartotojams gyvenantiems individualiame name

m3

0,76

0,92

1.4.

Abonentams (Juridiniai asm.)

m3

0,83

1,00

2.

Nuotekų tvarkymo kaina

2.1.

Vartotojams gyvenantiems bute

m3

1,51

1,83

2.2.

Vartotojams gyvenantiems bute (bendrijos)

m3

1,47

1,78

2.3.

Vartotojams gyvenantiems individualiame name

m3

1,48

1,79

2.4.

Abonentams (Juridiniai asm.)

m3

1,47

1,78

3.

Vandens ir nuotekų  kaina

3.1.

Vartotojams gyvenantiems bute

m3

2,28

2,76

3.2.

Vartotojams gyvenantiems bute (bendrijos)

m3

2,22

2,69

3.3.

Vartotojams gyvenantiems individ. name

m3

2,24

2,71

3.4.

Abonentams (Juridiniai asm.)

m3

2,30

2,78

4.

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugo  kainos

4.1.

Daugiabučio namo bute

Apsk. priet./mėn.

0,77

0,93

4.3.

Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name

Apsk. priet./mėn.

0,77

0,93

4.5.

 

Abonentams (įmonėms, organizacijoms) ir bendrijoms, pagal diametrus ir tipus:

Apsk. priet./mėn.

 

 

 

diametras 15 mm

0,77

0,93

diametras 20 mm 1,16 1,4
diametras 25 mm 2,75 3,33
diametras 32 mm 3,02 3,65
diametras 40 mm 6,05 7,32
diametras 50 mm 23,01 27,84
diametras 80 mm 31,83 38,51
diametras 100 mm 26,10 31,58

5.

Padidėjusios taršos nuotekose tvarkymo kaina abonentams

5.1.

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą

m3

0,017

0,021

5.2.

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos SM koncentracijos padidėjimą

m3

0,009

0,011

5.3.

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą

m3

0,002

0,002

5.4.

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą

m3

0,004

0,005

6.

Nuotekų surinkimas mobilia transporto priemone *

m3

6,38

7,72

7.

Paviršinių  nuotekų  tvarkymo paslaugų bazinė  kaina abonentams

m3

0,07

0,08

                      Pastaba:

                      * - prie transportuotu surinktų nuotekų kainos pridedama nuotekų tvarkymo kaina (Eur/m3).

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2020-07-27.