Vadovaujantis LR statybos techniniu reglamentu „STR2.07.01:2003 vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ ir skaitiklių gamintojų nurodymais UAB "Šilutės vandenys"parengė šalto vandens įrengimo schemas :

  1. Šalto vandens skaitiklio įrengimo schema (pdf dokumentas, dydis 705 kb.).
  2. Šalto vandens skaitiklio įrengimo schema su laistymui skirtu skaitikliu (pdf dokumentas, dydis 820 kb.).
  3. Šalto vandens skaitiklio įrengimo schema su gaisrams gesinti skirtu skaitikliu (pdf dokumentas, dydis 716 kb.).
  4. Šalto vandens skaitiklio įrengimo schema kai laistymo skaitiklis įrengiamas ūkiniame pastate (pdf dokumentas, dydis 760 kb.).
  5. Šalto vandens skaitiklio įrengimo schema šulinyje (pdf dokumentas, dydis 614 kb.).

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2019-07-10.