Vandentiekio avarinė tarnyba
tel.: 8 441 62 262
tel./mob.: . 8 614 65 433

Kanalizacijos avarinė tarnyba ir nuotekų išvežimo paslaugos
tel.: 8 441 62 252
tel./mob.:  8 610 07218


Klientų aptarnavimas
tel.: 8 441 76 660

 

 

 

 

 

 

Informacija nuotekų kaupimo rezervuarų turėtojams

2013-05-24
Informuojame, kad vadovaujantis 2013 m. vasario mėn. 28 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-689 patvirtintomis Šilutės rajono savivaldybės nuotekų tvarkymo taisyklėmis, nuotekų turėtojai(fiziniai bei juridiniai asmenys), nuotekų kaupimo rezervuaruose ir mažuose nuotekų valymo įrenginiuose sukauptas nuotekas tolesniam apdorojimui turi perduoti nuotekų vežėjui pagal galiojančią nuotekų išvežimo sutartį.

Šiuo metu Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje nuotekų vežimo paslaugą gali teikti UAB „Šilutės vandenys“ bei UAB „Šilutės komunalininkas“. Rekomenduojama nuotekų kaupimo rezervuare sukauptas nuotekas išvežti, ne rečiau, kaip kartą per mėnesį. Nuotekų išvežimo paslaugos sutartį bei apmokėjimą patvirtinančius dokumentus ir važtaraščius nuotekų turėtojas turi saugoti 3 metus nuo sutarties sudarymo bei 3 metus po apmokėjimo dienos ir privalo pateikti kontroliuojančiam pareigūnui kaip įrodymą dėl tinkamo nuotekų tvarkymo. Už šių taisyklių nesilaikymą fiziniai ir juridiniai asmenys atsako Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka.

Dėl sutarties sudarymo kreiptis į UAB „Šilutės vandenys“
Klientų aptarnavimo ir pardavimų skyrių, tel. (8 441) 62248.

Dėl nuotekų išvežimo kreiptis į UAB „Šilutės vandenys“
operatorių, tel. (8 441) 62262.

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2016-11-24.