}

Skyriaus darbo laikas:  I - IV  800 – 1715 (pietų pertrauka 1200 – 1300)

                                              V  800 – 1500 (be pietų pertraukos)

  Kaip ir kur apmokėti pateiktą mokėjimo pranešimą?

Norėdamas apmokėti pateiktą mokėjimo pranešimą, gyventojas turi:
Pirmiausia įrašyti vandens apskaitos prietaisų rodmenis ( laukelyje "iki") ir nurodyti mokamą sumą (loterijos „Perlas“ terminaluose mokama visa mokėjimo pranešime nurodyta suma) bei pateikti pranešimą mokėjimo įstaigos darbuotojui. Priėmęs įmoką darbuotojas, vienoje mokėjimo dalyje padarys atžymą apie sumokėtą sumą ir grąžins Jums, o kita dalis liks įmoką priėmusioje įstaigoje.

 Už paslaugas galima sumokėti bankuose:

Bankas Atsiskaitomoji sąskaita: Interneto bankas (nuoroda)
AB „Swedbank“  LT397300010002586150  
 AB „Šiaulių bankas“    
 AB Luminor DNB  LT034010043500010394  
 AB SEB bankas  LT607044060000671519  
 Šilutės kredito unija    
 AB „Lietuvos paštas“ skyriuose    
Perlas Finance

 

 

PerlasGo  

 UAB IGNITIS savitarnos svetainėje

 
UAB Viena sąskaita svetainėje  
 Mūsų savitarnoje  
 Mūsų bendrovės kasoje    

 Kiekvieną mėnesį, nepriklausomai nuo suvartoto vandens ar išleistų nuotekų kiekio yra priskaičiuojama pardavimo kaina (“abonentinis mokestis”), tačiau tuo atveju kai mokėjimo pranešime (laukelyje „mokėjimo suma“) įrašytas 0 (nulis) , prašome paskambinti į Pardavimų ir klientų aptarnavimo skyrių telefonu (8-441)76660 ir pranešti apskaitos prietaisų rodmenis.

    Primename, jog įmoka laikoma gauta nuo pinigų įskaitymo į UAB „Šilutės vandenys“ sąskaitą momento. Todėl siekiant išvengti nesusipratimų, mokėjimus reikėtų atlikti keliomis darbo dienomis anksčiau nei pasibaigs tam skirtas terminas. Jei sąskaitas apmokate „Lietuvos pašte“, mokėjimą reikėtų atlikti likus 4 dienoms iki nurodyto termino pabaigos.

    Apmokant mokėjimo pranešimą internetu vartotojui būtina nurodyti abonento kodą (iš 7 skaičių) ir adresą, o Juridiniam asmeniui - sutarties numerį ir adresą, kuriuo tiekiamas vanduo ir tvarkomos nuotekos.

Kas yra pardavimo kaina ir kas ją sudaro?

    Pardavimo kaina (dar gyventojų vadinama “abonentiniu mokesčiu”) anksčiau nebuvo taikoma, todėl visuomenės buvo nesuprasta ir kėlė  nepasitenkinimą.  Pardavimo kaina Lietuvoje buvo įvesta  2005 metais, kai buvo pakoreguota ir patvirtinta kainų skaičiavimo metodika  dėl 1997 m. priimto Vyriausybės nutarimo Nr.1507, “Dėl vandens skaitiklių įrengimo ir jų priežiūros”. Šiame nutarime nebuvo apibrėžtos sąvokos iš kur skaitikliams įrengti ir prižiūrėti įmonės turi gauti lėšų.  Taip atsirado pardavimo kaina pastovi mėnesiui, kuri apima pardavimų  tarnybos darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, skaitiklių įrengimui, metrologinei patikrai, transportui, informacijai, pastatų ir kito ilgalaikio turto nusidėvėjimui, remontui, amortizacijai bei kitas, su pardavimu susijusias, sąnaudas. Šios išvardintos pardavimo sąnaudos nėra įtrauktos į 1 m3 vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainą.

Pardavimo kainos  taikomos:

  • vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute (EUR/butui);
  • vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade (EUR/namui;
  • vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas indivudualiame name (EUR/apsk. prietaisui);
  • vidutinė kaina abonentuams (EUR/apsk. prietaisui)

Ar galima įsiskolinimą už paslaugas sumokėti dalimis ir kokios laukia pasekmės neišmokėjus skolos?

    Kiekvienas vartotojas už suteiktas paslaugas privalo sumokėti ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, paskutinės kalendorinės dienos. Laiku neapmokėjus už UAB "Šilutės vandenys"  suteiktas paslaugas, vartotojams siunčiami arba nešami įspėjimai, kuriuose raginame skolą apmokėti iki nurodyto termino.

    Šalių sutarimu, įsiskolinimą leidžiame sumokėti dalimis, pasirašant skolų grąžinimo grafiką. Maksimalus skolos grąžinimo terminas yra 3 mėnesiai. Vartotojui pageidaujant išvengti priverstinio skolos išieškojimo per antstolių kontorą bei įsiskolinimo padidėjimo dėl bylos vykdymo išlaidų, įsiskolinimą leidžiame sumokėti dalimis ir po jos priteisimo (tik prieš tai sumokėjus bendrovei perdavimo į teismą išlaidas).

    Nepasinaudojus  galimybe skolą išmokėti dalimis, skola išieškoma LR įstatymų nustatyta tvarka. Šiuo atveju skola išauga, nes atsiranda  bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro skolininko paieškos, procesinių dokumentų įteikimo, teismo sprendimo vykdymo bei kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos, numatytos LR CPK 88 str.1 dalyje. Atskirais  atvejais minėtos išlaidos gali  būti  didesnės už įsiskolinimą. Pažymime, kad remiantis LR  CPK 624 str., skola bus išieškoma iš skolininkui priklausančio turto (tiek kilnojamo tiek nekilnojamo), piniginių sumų, turtinių teisių, darbo užmokesčio, pensijos, stipendijos ar kitų pajamų).

Nepavykus skolos susigrąžinti - dėl priverstinio išieškojimo kreipiamės į antstolių kontorą (Antstolių vykdymo išlaidos dar labiau padidina skolą).

     Neapmokėjus skolos, individualių ir daugiabučių namų vartotojams gali būti nutrauktas vandens tiekimas, priklausomai nuo skolos dydžio ir senaties.

     Mažas pajamas gaunantiems asmenims siūlome kreiptis į Šilutės miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių dėl kompensacijos už šaltą vandenį arba socialinių pašalpų skyrimo skoloms padengti.


Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2023-11-29.