}

 UAB „Šilutės vandenys“ informuoja:

Vadovaujantis  2023 m. lapkričio 24 d. Valstybinės energetikos reguliavimo  tarybos nutarimu Nr. O3E-1707 "Dėl  UAB "Šilutės vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ ir 2023 m. lapkričio 21 d. UAB „Šilutės vandenys“ direktoriaus įsakymu Nr. 10V –(1.7) - 45 „Dėl geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir nuotekų apskaitos prietaisų, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio“, patvirtintos UAB „Šilutės vandenys“ paslaugų kainos.

Paslaugų kainos įsigalios nuo 2024 m. sausio  1 d:

 

Vartotojų kategorija 

Eur/m3

(be PVM)

Eur/m3

(su PVM)

1.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute, Eur/m3:

3,41

4,13

1.1

Geriamojo vandens tiekimo

1,23

1,49

1.2

Nuotekų tvarkymo:

2,18

2,64

1.2.1

nuotekų surinkimo

0,89

1,080

1.2.2

nuotekų valymo

0,98

1,190

1.2.3

nuotekų dumblo tvarkymo

0,31

0,380

2.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, perkantiems individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, Eur/m3:

3,36

4,06

2.1

Geriamojo vandens tiekimo

1,21

1,46

2.2

Nuotekų tvarkymo:

2,15

2,60

2.2.1

nuotekų surinkimo

0,89

1,08

2.2.2

nuotekų valymo

0,96

1,16

2.2.3

nuotekų dumblo tvarkymo

0,30

0,36

3.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams Eur/m3:

3,44

4,16

3.1

Geriamojo vandens tiekimo

1,31

1,59

3.2

Nuotekų tvarkymo:

2,13

2,58

3.2.1

nuotekų surinkimo

0,88

1,06

3.2.2

nuotekų valymo

0,95

1,15

3.2.3

nuotekų dumblo tvarkymo

0,30

0,36

4.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems vandenį patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio (bendrijų) namo įvade, Eur/m3:

3,32

4,02

4.1

Geriamojo vandens tiekimo

1,19

1,44

4.2

Nuotekų tvarkymo:

2,13

2,58

4.2.1

nuotekų surinkimo

0,88

1,06

4.2.2

nuotekų valymo

0,95

1,15

4.2.3

nuotekų dumblo tvarkymo

0,30

0,36

5.

Paviršinių nuotekų tvarkymo kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas, Eur/m3

0,13

0,16

6.

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą, Eur/m3

0,044

0,053

7.

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų (SM) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3

0,033

0,040

8.

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos bendrojo azoto (N) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3

0,005

0,006

9.

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos bendrojo fosforo (P) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3

0,004

0,005

10.

Vartotojams gyvenantiems daugiabučiuose ir individualiuose namuose –  Eur/mėn./apskaitos prietaisui;

1,14

1,38

11.

Abonentams (įmonės, organizacijos) apskaitos prietaisų priežiūros mokestis diferencijuojamas pagal skaitiklio diametrą:

 

11.1.

diametras 15 mm –  Eur/mėn./apskaitos prietaisui;

1,14

1,38

11.2.

diametras  20 mm – Eur/mėn./apskaitos prietaisui;

2,09

2,53

11.3.

diametras 25 mm –  Eur/mėn./apskaitos prietaisui;

4,10

4,96

11.4.

diametras 32 mm –  Eur/mėn./apskaitos prietaisui;

4,39

5,31

11.5.

diametras 40 mm –  Eur/mėn./apskaitos prietaisui;

7,61

9,21

11.6.

diametras 50 mm –  Eur/mėn./apskaitos prietaisui;

28,30

34,24

11.7.

diametras  80 mm –  Eur/mėn./apskaitos prietaisui;

37,52

45,40

11.8.

diametras 100 mm –  Eur/mėn./apskaitos prietaisui.

32,21

38,97

  

Perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos galioja 12 mėnesių nuo šių kainų įsigaliojimo dienos;

 

 Nuotekų vežimo mobiliomis priemonėmis kainos

Eil. Nr.

Teritorija

1m3 Eur be PVM

1m3 Eur su PVM

Reiso kaina be PVM

Reiso kaina su PVM

1

A

10,55

12,77

31,65

38,3

2

B

13,48

16,31

40,44

48,93

3

C

16,41

19,86

49,23

59,57

  *už rajono ribų kaina sutartinė

Teritorijos pagal seniūnijas

Eil. Nr.
Seniūnija
Teritorija
1
Šilutės sen.
A
2
Gardamo sen.
B
3
Juknaičių sen.
B
4
Kintų sen.
B
5
Rusnės sen.
B
6
Saugų sen.
B
7
Usėnų sen.
B
8
Žemaičių Naumiesčio sen.
B
9
Katyčių sen.
C
10
Švėkšnos sen.
C
11
Vainuto sen.
C

Pastaba – nuotekų išvežimas mobiliomis transporto priemonėmis vykdomas vadovaujantis patvirtinta bendrovėje tvarka.

 

 Atvežamo dumblo, iš individualių nuotekų valymo įrenginių,

priėmimo ir tvarkymo kaina (Eur/ m³)

Dumblas iš individualių nuotekų valymo įrenginių

Dumblo apdorojimo santykinė kaina (su PVM)

1m3 Eur su PVM

51,80

 

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2024-07-01.