UAB „Šilutės vandenys“ informuoja:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 33 straipsnio 23 punktu, (tai yra pasikeitus  elektros ir (arba) dujų tarifų įkainių vidutiniam pokyčiui, kuris viršija 30 procentų) ir  2022 m. lapkričio 25 d. Valstybinės energetikos reguliavimo Tarybos nutarimu Nr.O3E -1626 "Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šilutės vandenys" perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“, patvirtintos naujos UAB „Šilutės vandenys“ paslaugų kainos. Kainos įsigalioja nuo 2023 m. sausio 1 d.

 

Eil.

Nr.

Paslaugų kainos

Eur be PVM

Eur su PVM

1.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute, Eur/m3:

2,89

3,50

1.1

Geriamojo vandens tiekimo

1,04

1,26

1.2

Nuotekų tvarkymo:

1,85

2,24

1.2.1

nuotekų surinkimo

0,78

0,94

1.2.2

nuotekų valymo

0,73

0,88

1.2.3

nuotekų dumblo tvarkymo

0,34

0,41

2.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, perkantiems individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, Eur/m3:

2,85

3,45

2.1

Geriamojo vandens tiekimo

1,03

1,25

2.2

Nuotekų tvarkymo:

1,82

2,20

2.2.1

nuotekų surinkimo

0,77

0,93

2.2.2

nuotekų valymo

0,72

0,87

2.2.3

nuotekų dumblo tvarkymo

0,33

0,40

3.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams Eur/m3:

2,91

3,52

3.1

Geriamojo vandens tiekimo

1,10

1,33

3.2

Nuotekų tvarkymo:

1,81

2,19

3.2.1

nuotekų surinkimo

0,76

0,92

3.2.2

nuotekų valymo

0,72

0,87

3.2.3

nuotekų dumblo tvarkymo

0,33

0,40

4.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems vandenį patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio (bendrijų) namo įvade, Eur/m3:

2,83

3,42

4.1

Geriamojo vandens tiekimo

1,02

1,23

4.2

Nuotekų tvarkymo:

1,81

2,19

4.2.1

nuotekų surinkimo

0,76

0,92

4.2.2

nuotekų valymo

0,72

0,87

4.2.3

nuotekų dumblo tvarkymo

0,33

0,40

5.

Paviršinių nuotekų tvarkymo kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas Eur/m3

0,08

0,10

6.

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugo  kaina

Eur be PVM

Eur su PVM

6.1.

Vartotojams daugiabučio namo bute (apsk. priet./mėn.)

0,77

0,93

6.2.

Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name (apsk. priet./mėn.)

0,77

0,93

6.3.

Abonentams (įmonėms, organizacijoms) ir bendrijoms, pagal diametrus ir tipus (apsk. priet./mėn.):

 

 

diametras 15 mm

0,77

0,93

diametras 20 mm

1,16

1,4

diametras 25 mm

2,75

3,33

diametras 32 mm

3,02

3,65

diametras 40 mm

6,05

7,32

diametras 50 mm

23,01

27,84

diametras 80 mm

31,83

38,51

diametras 100 mm

26,1

31,58

7.

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną:

 

 

7.1.

100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą, Eur/m3

0,017

0,021

7.2.

100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų (SM) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3

0,009

0,011

7.3.

10 mg/l virš bazinės taršos bendrojo azoto (N) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3

0,002

0,002

7.4.

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos bendrojo fosforo (P) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3

0,004

0,005

 

 

 

Nuotekų išvežimas mobiliomis transporto priemonėmis

Eil. Nr.

Paslaugų pavadinimas

Kaina, Eur (be PVM)

Kaina, Eur (su PVM) už vieną reisą

Nuotekų surinkimas mobiliosiomis transporto priemonėmis, Eur/1 m3

IŠ VISO, EUR už vieną reisą

1.

Nuotekų surinkimas mobiliosiomis transporto priemonėmis individualiems namams

8,20

24,60

29,77

2.

Nuotekų surinkimas mobiliosiomis transporto priemonėmis įmonėms

8,19

24,57

29,73

 

Pastaba – nuotekų išvežimas mobiliomis transporto priemonėmis vykdomas vadovaujantis patvirtinta bendrovėje tvarka.

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2023-01-03.