}

Mokestis už paviršinių nuotekų kiekį apskaičiuojamas vadovaujantis 2007 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintu įsakymu Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“.

Nuo 2021 m. kovo 1 d. keičiasi mokesčio apskaičiavimas abonentams už paviršinių nuotekų tvarkymą. Vadovaujantis „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento“ 8 punktu (aktuali redakcija nuo 2019 m. sausio 1 d.), vietoj galiojusio ir taikomo faktinio praėjusio mėnesio kritulių kiekio, bus pradėtas taikyti vidutinis daugiametis kritulių kiekis (Hf) tam tikroje teritorijoje, mm. Šiuo metu Šilutės rajono savivaldybėje vidutinis daugiametis kritulių kiekis yra 785 mm per metus, t. y. po 65,42 mm per mėnesį. Nekintanti vidutinė kritulių reikšmė nustatyta iki 2030 m. gruodžio 31 d.

Atsižvelgiant į tai, kas mėnesį už paviršinių nuotekų tvarkymą bus mokamos pastovios sumos ir jos nesikeis iki 2030 m. gruodžio 31 d., jei nesikeis abonentų deklaruoti teritorijų plotai ir teritorijų paviršiaus tipai.

Klientų aptarnavimo skyriaus viršininkas, tel. (0 441) 62248.

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2024-04-09.