}

UAB „ŠILUTĖS VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS

TYRIMŲ REZULTATAI

     Vanduo žmogaus gyvenime užima labai svarbią vietą, todėl jo kokybė privalo būti nepriekaištinga.
     Geriamojo vandens kontrolė vykdoma pagal programinės priežiūros planą, suderintą su Šilutės rajono valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba. Programinei priežiūrai, per metus tiriamų mėginių skaičius gyvenvietėse, priklauso nuo geriamojo vandens kiekio sunaudojimo per dieną. Vandens paėmimo taškai yra paskirstyti tolygiai Šilutės mieste ir gyvenvietėse. Pasirenkant geriamojo vandens mėginių paėmimo vietas, dažniausiai mėginiai imami padidintos rizikos vietose - mokyklose, darželiuose, ligoninėse, maisto pramonės įmonėse bei tinklų galutiniuose taškuose.
     Bendrovės vandens tiekimo sistemą sudaro 37 vandenvietės. Vartotojams tiekiamas tik požeminis vanduo iš giluminių gręžinių, kurių gylis iki 110 metrų.
     UAB „Šilutės vandenys“ vandenų tyrimo laboratorija gali atlikti ne tik bendrovės tiekiamo vandens, bet ir privačių interesantų, bei verslo subjektų vandens tyrimus.

     Asmenys, norintys individualiai ištirti savo šulinių, gręžinių ar filtrų vandenį, turėtų vandens mėginius pristatyti į UAB „Šilutės vandenys“ laboratoriją, esančią Pievų g., Šilutėje.

     Norintiems atlikti bakteriologinius vandens tyrimus, rekomenduojame iš laboratorijos gauti sterilų indą ir išklausyti specialistų patarimus dėl mėginio paėmimo.
Informacija tel. (0 441) 75 767.

     UAB „Grota“ vykdo UAB „Šilutės vandenys“ vandenviečių ir nuotekų valymo įrenginių aplinkos monitoringą. UAB „Grota“ turi leidimą „Tirti žemės gelmes“ Nr.13, išduotą Lietuvos geologijos tarnybos 2002-04-17 ir leidimą atlikti taršos šaltinių matavimus, išduotą  Aplinkos apsaugos agentūros 2011-05-20, Nr.1AT-289. UAB „Grota“ teigimu, požeminio vandens stebėjimai rodo, kad UAB „Šilutės vandenys“ išgaunamo požeminio vandens kokybė, pagal toksinių ir bakteriologinių rodiklių koncentracijų vertes, atitinka Lietuvoje galiojančius geriamojo vandens  reikalavimus. Didžiausias leidžiamas koncentracijas kai kuriose gyvenvietėse viršijo tik indikatoriniai rodikliai: bendroji geležis (Fe bendra) ir amonis (NH4). Padidintos geležies ir amonio koncentracijos yra gamtinės kilmės, ir su techniniais vandens gavybos pažeidimais ar su požeminio vandeningojo sluoksnio tarša nesusijusios. Požeminio vandens monitoringo duomenų analizė rodo, kad vandens kokybė UAB „Šilutės vandenys“ vandenvietėse praktiškai yra stabili, kokybės kitimo tendencijų nepastebima.     Vadovaujantis galiojančiais dokumentais, geriamojo vandens tiekėjai apie geriamojo vandens programinės priežiūros rezultatus pateikia ataskaitą Šilutės rajono savivaldybei.     Įmonėje sudaryta geriamojo vandens kokybės gerinimo programa, kurią įgyvendinus, geriamasis vanduo turėtų atitikti HN 24:2003 reikalavimus pagal visus rodiklius. Inkaklių, Laučių, Saugų, Pašyšių, Gorainių ir Vilkyčių  vandenvietėse yra įdiegta vandens nugeležinimo įranga.   

     Pastaba. Ženklas „< " reiškia, kad rodiklio vertė yra mažesnė už nustatymo ribą.

2024 m.

2024 metais, I  ketvirčio, ištirtų geriamojo vandens mėginių tyrimo rezultatai (PDF byla, 879 Kb)

2023 m.

2023 metais, I  ketvirčio, ištirtų geriamojo vandens mėginių tyrimo rezultatai (PDF byla, 873 Kb)

2023 metais, II  ketvirčio, ištirtų geriamojo vandens mėginių tyrimo rezultatai (PDF byla, 873 Kb)

2023 metais, III  ketvirčio, ištirtų geriamojo vandens mėginių tyrimo rezultatai (PDF byla, 897 Kb)

2023 metais, IV  ketvirčio, ištirtų geriamojo vandens mėginių tyrimo rezultatai (PDF byla, 897 Kb)

2022 m.

2022 metais, I  ketvirčio, ištirtų geriamojo vandens mėginių tyrimo rezultatai (PDF byla, 768 Kb)

2022 metais, II  ketvirčio, ištirtų geriamojo vandens mėginių tyrimo rezultatai (PDF byla, 770 Kb)

2022 metais, III  ketvirčio, ištirtų geriamojo vandens mėginių tyrimo rezultatai (PDF byla, 771 Kb)

2022 metais, IV  ketvirčio, ištirtų geriamojo vandens mėginių tyrimo rezultatai (PDF byla, 771 Kb)

2021 m.

2021 metais, I ir II ketvirčio, ištirtų geriamojo vandens mėginių tyrimo rezultatai (PDF byla, 766 Kb)

2021 metais, III ketvirčio, ištirtų geriamojo vandens mėginių tyrimo rezultatai (PDF byla, 767 Kb)

2020 m.

2020 metais, I ketvirčio, ištirtų geriamojo vandens mėginių tyrimo rezultatai (PDF byla, 759 Kb)

2020 metais, II ketvirčio, ištirtų geriamojo vandens mėginių tyrimo rezultatai (PDF byla, 764 Kb)

2020 metais, III ketvirčio, ištirtų geriamojo vandens mėginių tyrimo rezultatai (PDF byla, 764 Kb)

2020 metais, IV ketvirčio, ištirtų geriamojo vandens mėginių tyrimo rezultatai (PDF byla, 764 Kb)

2019 m.

2019 metais, I ketvirčio, ištirtų geriamojo vandens mėginių tyrimo rezultatai (PDF byla, 1841 Kb)

2019 metais, II ketvirčio, ištirtų geriamojo vandens mėginių tyrimo rezultatai (PDF byla, 1841 Kb)

2019 metais, III ketvirčio, ištirtų geriamojo vandens mėginių tyrimo rezultatai (PDF byla, 939 Kb)

2019 metais, IV ketvirčio, ištirtų geriamojo vandens mėginių tyrimo rezultatai (PDF byla, 939 Kb)

2018 m.

2018 metais, I ketvirčio, ištirtų geriamojo vandens mėginių tyrimo rezultatai (PDF byla, 1841 Kb)

2018 metais, II ketvirčio, ištirtų geriamojo vandens mėginių tyrimo rezultatai (PDF byla, 1841 Kb)

2018 metais, III ketvirčio, ištirtų geriamojo vandens mėginių tyrimo rezultatai (PDF byla, 1841 Kb)

2017 metais, I ketvirčio, ištirtų geriamojo vandens mėginių tyrimo rezultatai (PDF byla, 822 Kb)

2017 metais, II ketvirčio, ištirtų geriamojo vandens mėginių tyrimo rezultatai (PDF byla, 500 Kb)

2017 metais, III ketvirčio, ištirtų geriamojo vandens mėginių tyrimo rezultatai (PDF byla, 500 Kb)

2017 metais, IV ketvirčio, ištirtų geriamojo vandens mėginių tyrimo rezultatai (PDF byla, 500 Kb)

2016 m.

2016 metais, I ketvirčio, ištirtų geriamojo vandens mėginių tyrimo rezultatai (PDF byla, 408 Kb)

2016 metais, II ketvirčio, ištirtų geriamojo vandens mėginių tyrimo rezultatai (PDF byla, 412 Kb)

2016 metais, III ketvirčio, ištirtų geriamojo vandens mėginių tyrimo rezultatai (PDF byla, 390 Kb)

2016 metais, IV ketvirčio, ištirtų geriamojo vandens mėginių tyrimo rezultatai (PDF byla, 365 Kb)

2015 m.

2015 metais, I ketvirčio, ištirtų geriamojo vandens mėginių tyrimo rezultatai (PDF byla, 483 Kb)

2015 metais, II ketvirčio, ištirtų geriamojo vandens mėginių tyrimo rezultatai (PDF byla, 454 Kb)

2015 metais, III ketvirčio, ištirtų geriamojo vandens mėginių tyrimo rezultatai (PDF byla, 442 Kb)

2015 metais, IV ketvirčio, ištirtų geriamojo vandens mėginių tyrimo rezultatai (PDF byla, 432 Kb)

2014 m.

2014 metais, I ketvirčio, ištirtų geriamojo vandens mėginių tyrimo rezultatai (PDF byla, 146 Kb)

2014 metais, II ketvirčio, ištirtų geriamojo vandens mėginių tyrimo rezultatai (PDF byla, 183 Kb)

2014 metais, III ketvirčio, ištirtų geriamojo vandens mėginių tyrimo rezultatai (PDF byla, 285 Kb)

2014 metais, IV ketvirčio, ištirtų geriamojo vandens mėginių tyrimo rezultatai (PDF byla, 471 Kb)

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2024-06-19.