}

Vandentiekio avarinė tarnyba
tel.: 0 441 62 262
tel.mob.: 0 614 65 433

Kanalizacijos avarinė tarnyba ir nuotekų išvežimo paslaugos
tel.: 0 441 62 252
tel.mob.: 0 610 07218


Klientų aptarnavimas
tel.: 0 441 76 660

 

 

 

 

 

     Laboratorijos darbo kokybė yra užtikrinama, dalyvaujant palyginamuosiuose bandymuose. 2010 m. laboratorija dalyvavo tarplaboratoriniuose palyginamuosiuose bandymuose GV – 7, kuriuos organizavo Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas. 2011 m. spalio mėn. laboratorija dalyvavo tarptautiniuose palyginamuosiuose bandymuose, kuriuos organizavo laboratorija ERA (www.eraqc.com).
     UAB „Šilutės vandenys“ laboratorijos kokybės pripažinimas, atliekant testą, 2011 m. spalio mėn. WP ERA WP-201, yra patvirtinamas šiuo ERA pasiekimo sertifikatu. Ši laboratorija pripažįstama kaip puikių 100% priimtinų duomenų pasiekimų laboratorija, dalyvavusi šiame tyrime, kuris apima 735 laboratorijų dalyvavimą. Šis pripažinimas įrodo laboratorijos gerą kokybę, nustatant žemiau išvardintas analites:

Amonis kaip N                 BDS
ChDSCr                          Nitratai kaip N
Skendinčios medžiagos    orto-fosfatai kaip P
Kjeldalio azotas               Bendras fosforas kaip P

Gauti sertifikatai įrodo laboratorijos gerą darbo kokybę.

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2018-11-26.