Vandentiekio avarinė tarnyba
tel.: 0 441 62 262
tel.mob.: 0 614 65 433

Kanalizacijos avarinė tarnyba ir nuotekų išvežimo paslaugos
tel.: 0 441 62 252
tel.mob.: 0 610 07218


Klientų aptarnavimas
tel.: 0 441 76 660

 

 

 

 

 

Įgyvendintas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas: nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pavasario sodų bendrijoje“

2023-03-07

Įgyvendintas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas:

Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0014

„UAB „Šilutės vandenys“ nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pavasario sodų bendrijoje“

Pagrindinis šio projekto tikslas – didinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą Šilutės miesto gyventojams.

Nutiesus projekte numatytus nuotekų tinklus Pavasario sodų bendrijoje pagerėjo Šilutės miesto gyventojų gyvenimo kokybė, užkirstas kelias požeminių ir paviršinių vandenų taršai, apsaugota gamtinė aplinka bei vietos gyventojų sveikata. Projektas susijęs su nepertraukiamu centralizuotų nuotekų tvarkymo paslaugų teikimu Šilutės mieste.

Projekto metu buvo įrengti buitinių nuotekų tinklai, kuriais galės vienu metu naudotis 66 namų ūkiai. O vėliau prie jų galės prisijungti ir kito sodo gyventojai.

Įrengti tinklai Pavasario sodų bendrijoje: Pavasario I takas - 1-61 sklypai, Pavasario II takas - 1-55 sklypas, Pavasario III takas - 2-51 sklypas, Pavasario IV takas - 22-48 sklypas.

Viso projekto metu nutiesta 3512  m naujų nuotekų surinkimo tinklų, ir Įrengta viena buitinių nuotekų siurblinė.

Jokie infrastruktūros naudojimo apribojimai nėra ir nebus numatomi. Infrastruktūros priežiūra ir eksploatacija rūpinsis UAB "Šilutės vandenys", kuri kaip ir iki šiol skirs reikalingas lėšas infrastruktūros priežiūrai ir tinkamai būklei užtikrinti. Nuotekų surinkimo tinklai buvo tiesiami pagal modernius ir griežtus kokybinius standartus, kas leidžia užtikrinti, kad sukurtos infrastruktūros palaikymas bus minimalus, o saugaus ir patikimo tarnavimo laikas išaugs.  Projekto metu buvo naudojamos sertifikuotos ir visus aplinkosauginius reikalavimus atitinkančios medžiagos, todėl aplinkosauginiu požiūriu poveikis aplinkai yra visiškai eliminuotas arba minimalus.

Viso projektui skirtos lėšos - 410 884,31 €

Iš jų

Bendrovės lėšos - 205 679,46 €

ES Lėšos - 205 204,85 €

 

Projekto vykdytojas: UAB „Šilutės vandenys”

Projektavimo ir statybos darbų Rangovas: UAB „Kavesta”

Statybos techninė priežiūra: UAB „Ademo techninė priežiūra”

Darbų pradžia:                                                                                                                               2020.07.27

Darbų pabaiga:                                                                                                                              2022.04.15