Vandentiekio avarinė tarnyba
tel.: 8 441 62 262
tel.mob.: 8 614 65 433

Kanalizacijos avarinė tarnyba ir nuotekų išvežimo paslaugos
tel.: 8 441 62 252
tel.mob.: 8 610 07218


Klientų aptarnavimas
tel.: 8 441 76 660

 

 

 

 

 


Vadovaujantis LR statybos techniniu reglamentu „STR2.07.01:2003 vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ ir skaitiklių gamintojų nurodymais UAB "Šilutės vandenys" parengė šalto vandens įrengimo schemas :

Vadovaujantis  2020 m. gegužės 28 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-380 "Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šilutės vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo" ir  sprendimu T1-381 "Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šilutės vandenys" atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų kainų nustatymo" bei Valstybinės energetikos tarybos nutarimu Nr. O3E -287 „Dėl UAB „Šilutės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“, suderintos ir patvirtintos UAB „Šilutės vandenys“ bazinės paslaugų kainos (be PVM).

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje“ paskelbė visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje karantiną ir nustatė jo sąlygas.

Informuojame, kad jau yra sudarytos papildomos galimybės fiziniams ir juridiniams asmenims patogiau atsiskaityti už suteiktas UAB „Šilutės vandenys“ paslaugas, t. y. bendrovės Savitarnos svetainėje, UAB „IGNITIS“ savitarnos svetainėje ir Vienasaskaita.lt platformoje.

 

UAB „Šilutės vandenys“ siūlo vartotojams ir abonentams atvykti ir atnaujinti viešąsias geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo sutartis, o individualiųjų nuotekų turėtojams būtinai sudaryti Nuotekų išvežimo ir jų tvarkymo sutartis, kurios atitinka šiuo metu galiojančių įstatymų nuostatas. Visos vartotojų ir abonentų anksčiau sudarytos sutartys galioja, kol bus pasirašytos naujos sutartys. 

Sutarčių pavyzdžius galite rasti Vartotojams > Viešosios sutartys

 

 

Vykdant buitinių nuotekų tinklų eksploataciją ir priežiūrą randama  paviršinių (lietaus) ir drenažinių tinklų prijungimų į buitinių nuotekų tinklus, kurie prieštarauja Lietuvoje galiojančių įstatymų ir teisės aktų nuostatoms.

Vadovaujantis  2019 m. vasario 8 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3E -33 „Dėl UAB „Šilutės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“, suderintos ir patvirtintos perskaičiuotos UAB „Šilutės vandenys“  paslaugų kainos (be pridėtinės vertės mokesčio).

 

 

Nuo š. m. Lapkričio 26 d. 13:00 Kintų gyvenvietėje vanduo tiekiamas per vandens gerinimo įrenginius. Tyrimai pridedami žemiau
UAB „Šilutės vandenys“ darbuotojai lapkričio 6 –osios rytą paminėjo „Išsipildymo akcijos“ inicijuotą ir įvairiose šalies įmonėse bei organizacijose švenčiamą „Pyragų dieną“, kurios pagrindinis tikslas – padėti mažiesiems ligoniukams ir likimo nuskriaustiems vaikams. Šiemet įmonės darbuotojai už surinktą sumą nupirko ir padovanojo kilimą Šilutės socialinių paslaugų centro - Vaikų dienos centrui.

Lietuvos vandens tiekėjų asociacija kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru 2018 metais organizavo šalies moksleivių foto darbų konkursą „VANDENS ŽENKLAI“. Konkurso tikslas buvo skatinti mokinių saviraišką ir kūrybingumą, ugdyti jų aplinkosaugines nuostatas, diegti ekologinę kultūrą, formuojant požiūrį į mus supančią aplinką, atkreipiant dėmesį į vandenį, kaip gamtos vertybę, kurią privalome tausoti ir saugoti.

<< <  Puslapis 2 iš 4  > >>

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2016-11-24.