Vandentiekio avarinė tarnyba
tel.: 0 441 62 262
tel.mob.: 0 614 65 433

Kanalizacijos avarinė tarnyba ir nuotekų išvežimo paslaugos
tel.: 0 441 62 252
tel.mob.: 0 610 07218


Klientų aptarnavimas
tel.: 0 441 76 660

 

 

 

 

 


Gegužės 24-25 dienomis, Šilutės miestas šventė savo 513-ąjį gimtadienį. Tradiciškai antrąją šventės dieną, gegužės 25-ąją, vyko šventinė eisena. Eisenoje dalyvavo ir gausus būrys UAB „Šilutės vandenys“ darbuotojų su šeimomis. Linksmais šūkiais, gera nuotaika, pasipuošę UAB „Šilutės vandenys“ atributika, vandentiekiečiai keliavo per Šilutės miesto gatves.

Taip yra todėl, kad gyventojai geriamą vandenį naudoja ne tik savo poreikiams, bet ir pievoms ar želdiniams laistyti.

Prašome gyventojų piko valandomis nuo 18 val. iki 21 val. nenaudoti geriamojo vandens laistymui.

Būkite atsakingais ir laistymui pasirinkite ankstyvą ryto metą arba vėlyvą vakarą.

Informuojame, kad Buitinių nuotekų tinklų statybos darbai Stadiono, F.Bajoraičio, Draugystės, Poilsio gatvėse yra baigti.
Vadovaujantis 2023 m. lapkričio 24 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu Nr. O3E-1707 "Dėl UAB "Šilutės vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ ir 2023 m. lapkričio 21 d. UAB „Šilutės vandenys“ direktoriaus įsakymu Nr. 10V –(1.7) - 45 „Dėl geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir nuotekų apskaitos prietaisų, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio“, patvirtintos UAB „Šilutės vandenys“ paslaugų kainos. Paslaugų kainos

Informuojame, kad Lietuvoje yra kuriama Nuotekų tvarkymo informacinė sistema (NTIS), kurios veikimo pradžia, atsižvelgiant į LR Aplinkos ministerijos pateiktą informaciją, planuojama 2024 m. pradžioje.

Šios sistemos tikslas optimizuoti visų individualaus nuotekų tvarkymo būdų procesų stebėseną ir kontrolę, mažinti administracinę naštą nuotekų tvarkytojams ir priežiūrą vykdančioms institucijoms.

Informuojame, kad nuo š.m. spalio mėn. 1 d. galioja naujos redakcijos Nuotekų vežimo mobiliomis transporto priemonėmis tvarka bei yra patvirtintos naujos nuotekų vežimo mobiliomis transporto priemonėmis kainos. Nuoroda.

Taip yra todėl, kad gyventojai geriamą vandenį naudoja ne tik savo poreikiams, bet ir pievoms ar želdiniams laistyti.

Prašome gyventojų piko valandomis nuo 18 val. iki 21 val. nenaudoti geriamojo vandens laistymui.

Būkite atsakingais ir laistymui pasirinkite ankstyvą ryto metą arba vėlyvą vakarą.

Dalinamės Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos parengtu straipsniu bei kviečiame kreiptis į UAB „Šilutės vandenys“ Klientų aptarnavimo skyrių dėl Nuotekų išvežimo ir jų tvarkymo sutarties sudarymo.

Prašymas - paraiška prisijungimo prie UAB "Šilutės vandenys" eksploatuojamų vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų, sąlygoms gauti (PDF dokumentas, dydis 163 KB)

Pagrindinis šio projekto tikslas – didinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą Šilutės miesto gyventojams.

Nutiesus projekte numatytus nuotekų tinklus Pavasario sodų bendrijoje pagerėjo Šilutės miesto gyventojų gyvenimo kokybė, užkirstas kelias požeminių ir paviršinių vandenų taršai, apsaugota gamtinė aplinka bei vietos gyventojų sveikata. Projektas susijęs su nepertraukiamu centralizuotų nuotekų tvarkymo paslaugų teikimu Šilutės mieste.

Puslapis 1 iš 4  > >>