}

Vandentiekio avarinė tarnyba
tel.: 0 441 62 262
tel.mob.: 0 614 65 433

Kanalizacijos avarinė tarnyba ir nuotekų išvežimo paslaugos
tel.: 0 441 62 252
tel.mob.: 0 610 07218


Klientų aptarnavimas
tel.: 0 441 76 660

 

 

 

 

 


2023-10-13

Informuojame, kad Lietuvoje yra kuriama Nuotekų tvarkymo informacinė sistema (NTIS), kurios veikimo pradžia, atsižvelgiant į LR Aplinkos ministerijos pateiktą informaciją, planuojama 2024 m. pradžioje.

Šios sistemos tikslas optimizuoti visų individualaus nuotekų tvarkymo būdų procesų stebėseną ir kontrolę, mažinti administracinę naštą nuotekų tvarkytojams ir priežiūrą vykdančioms institucijoms.

2023-06-14

Taip yra todėl, kad gyventojai geriamą vandenį naudoja ne tik savo poreikiams, bet ir pievoms ar želdiniams laistyti.

Prašome gyventojų piko valandomis nuo 18 val. iki 21 val. nenaudoti geriamojo vandens laistymui.

Būkite atsakingais ir laistymui pasirinkite ankstyvą ryto metą arba vėlyvą vakarą.

2023-05-16

Dalinamės Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos parengtu straipsniu bei kviečiame kreiptis į UAB „Šilutės vandenys“ Klientų aptarnavimo skyrių dėl Nuotekų išvežimo ir jų tvarkymo sutarties sudarymo.

2023-03-07

Pagrindinis šio projekto tikslas – didinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą Šilutės miesto gyventojams.

Nutiesus projekte numatytus nuotekų tinklus Pavasario sodų bendrijoje pagerėjo Šilutės miesto gyventojų gyvenimo kokybė, užkirstas kelias požeminių ir paviršinių vandenų taršai, apsaugota gamtinė aplinka bei vietos gyventojų sveikata. Projektas susijęs su nepertraukiamu centralizuotų nuotekų tvarkymo paslaugų teikimu Šilutės mieste.

2019-02-22

Vykdant buitinių nuotekų tinklų eksploataciją ir priežiūrą randama  paviršinių (lietaus) ir drenažinių tinklų prijungimų į buitinių nuotekų tinklus, kurie prieštarauja Lietuvoje galiojančių įstatymų ir teisės aktų nuostatoms.

Puslapis 1 iš 2  > >>

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2012-09-17.