Vandentiekio avarinė tarnyba
tel.: 0 441 62 262
tel.mob.: 0 614 65 433

Kanalizacijos avarinė tarnyba ir nuotekų išvežimo paslaugos
tel.: 0 441 62 252
tel.mob.: 0 610 07218


Klientų aptarnavimas
tel.: 0 441 76 660

 

 

 

 

 

Informacija dėl paviršinių (lietaus) nuotekų sutarčių sudarymo

2017-01-30
Informacija dėl paviršinių (lietaus) nuotekų sutarčių sudarymo

 

Informacinis pranešimas

 

Informuojame, kad UAB „Šilutės vandenys“ nuo 2013 m. vasario 20 d. yra Šilutės m. paviršinių nuotekų tvarkytoja. 2013 m. vasario 28 d. ir 2013 kovo 6 d. bendrovė raštu informavo kiekvieną įmonę/organizaciją (toliau - Abonentą) apie reikalavimą pateikti savo valdomų teritorijų, pastatų stogų ar kitų objektų plotus nuo, kurių surenkamas paviršinis (lietaus) vanduo, patenka į lietaus nuotekų tinklus ir sudaryti sutartis.

2014 birželio 12 d. įsigaliojo Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas. Vadovaujantis įstatymu, buvo patvirtinti visi kiti teisės aktai, kuriuose nustatyta paviršinių nuotekų infrastruktūros naudojimo ir priežiūros tvarka, atsiskaitymo tvarka, sutarties standartinės sąlygos ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pakeista Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų metodika.

Vadovaudamiesi Metodika, UAB „Šilutės vandenys“ apskaičiavo paviršinių nuotekų tvarkymo kainą, kurią suderino Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, bei 2016 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. T1-422 patvirtino Šilutės rajono savivaldybės taryba. Kainoms įsigaliojus, nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. vasario 15 d. turi būti pasirašytos sutartys su abonentais dėl paviršinių nuotekų tvarkymo ir skaičiuojami mokesčiai už suteiktas paslaugas, vadovaujantis  patvirtintomis kainomis.

Jeigu Abonentai paviršinių nuotekų tvarkytojui iki 2017 m. vasario 15 d. raštiškai nenurodys priežasčių ir nepristatys pasirašytos Sutarties arba atsisakys ją pasirašyti, tačiau paviršines nuotekas  leis į paviršinių nuotekų tvarkytojo paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas, tokiu atveju laikysime, kad Sutartis sudaryta (Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 32 str. 4 d.) ir už paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas privalės atsiskaityti Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos apraše nustatyta tvarka.

Taip pat informuojame, jeigu asmuo atsisako pasirašyti paviršinių nuotekų tvarkymo viešąją sutartį, geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas apie tai informuoja aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančią instituciją. Ši institucija vykdo kontrolę Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme nustatyta tvarka.

Iškilus neaiškumams, prašome kreiptis į UAB „Šilutės vandenys“ pardavimų ir klientų aptarnavimo skyriaus viršininką (102 kab.) arba skambinti tel. 8 441 62 248.