Vandentiekio avarinė tarnyba
tel.: 0 441 62 262
tel.mob.: 0 614 65 433

Kanalizacijos avarinė tarnyba ir nuotekų išvežimo paslaugos
tel.: 0 441 62 252
tel.mob.: 0 610 07218


Klientų aptarnavimas
tel.: 0 441 76 660

 

 

 

 

 

Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo

2017-08-01
Informuojame, kad UAB „Šilutės vandenys“ nuo š.m. rugpjūčio 1 d. abonentams (juridinims asmenims) pradeda skaičiuoti mokesčius už paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas.

Mokesčiai už suteiktas paslaugas skaičiuojami vadovaujantis 2017 m. birželio 29 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-749 patvirtintomis kainomis, t.y. 0,14 eur/m³ (be PVM).

UAB „Šilutės vandenys“ yra paviršinių nuotekų tvarkytoja nuo 2013 m. vasario 20 d. vadovaujantis Savivaldybės turto perdavimo - priėmimo aktu Nr. R6-(8.1.12)-47. 

 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T1-422 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ pakeitimo