Vandentiekio avarinė tarnyba
tel.: 0 441 62 262
tel.mob.: 0 614 65 433

Kanalizacijos avarinė tarnyba ir nuotekų išvežimo paslaugos
tel.: 0 441 62 252
tel.mob.: 0 610 07218


Klientų aptarnavimas
tel.: 0 441 76 660

 

 

 

 

 

MOKSLEIVIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSAS

2018-06-08

Lietuvos vandens tiekėjų asociacija kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru 2018 metais organizavo šalies moksleivių foto darbų konkursą „VANDENS ŽENKLAI“. Konkurso tikslas buvo skatinti mokinių saviraišką ir kūrybingumą, ugdyti jų aplinkosaugines nuostatas, diegti ekologinę kultūrą, formuojant požiūrį į mus supančią aplinką, atkreipiant dėmesį į vandenį, kaip gamtos vertybę, kurią privalome tausoti ir saugoti.


Sveikiname 2018 metų Šilutės savivaldybės moksleivių foto darbų konkurso nugalėtojus:

Moksleiviai iki 12 metų:

I vieta           Odrė Valeikė

II vieta          Ferena Dargytė

III vieta        Vakarė Tunaitytė

Moksleiviai nuo 13 iki 18 metų:

I vieta           Domantas Mulskis

II vieta          Odrė Stungurytė

III vieta -      Emilija Ivanova