Vandentiekio avarinė tarnyba
tel.: 0 441 62 262
tel.mob.: 0 614 65 433

Kanalizacijos avarinė tarnyba ir nuotekų išvežimo paslaugos
tel.: 0 441 62 252
tel.mob.: 0 610 07218


Klientų aptarnavimas
tel.: 0 441 76 660

 

 

 

 

 

Naujos paslaugų kainos

2018-02-01
Vadovaujantis  2017 gruodžio 21 d.  Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-882 ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“, suderintos ir patvirtintos perskaičiuotos UAB „Šilutės vandenys“  paslaugų kainos (be pridėtinės vertės mokesčio) nuo 2018 m. vasario 1d.:

 

Eil.Nr.

Rodiklis

Mato vnt.

 Eurai be PVM

 Eurai su PVM

1.

Geriamojo vandens kaina

1.1.

Vartotojams gyvenantiems bute

m3

0,78

0,94

1.2.

Vartotojams gyvenantiems bute (bendrijos)

m3

0,74

0,9

1.3.

Vartotojams gyvenantiems individualiame name

m3

0,74

0,9

1.4.

Abonentams (Juridiniai asm.)

m3

0,8

0,97

2.

Nuotekų tvarkymo kaina

2.1.

Vartotojams gyvenantiems bute

m3

1,49

1,80

2.2.

Vartotojams gyvenantiems bute (bendrijos)

m3

1,36

1,65

2.3.

Vartotojams gyvenantiems individualiame name

m3

1,39

1,68

2.4.

Abonentams (Juridiniai asm.)

m3

1,30

1,57

3.

Vandens ir nuotekų  kaina

3.1.

Vartotojams gyvenantiems bute

m3

2,27

2,75

3.2.

Vartotojams gyvenantiems bute (bendrijos)

m3

2,10

2,54

3.3.

Vartotojams gyvenantiems individ. name

m3

2,13

2,58

3.4.

Abonentams (Juridiniai asm.)

m3

2,10

2,54

4.

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugo  kainos

4.1.

Daugiabučio namo bute

Butui/mėn.

1,18

1,43

4.2.

Daugiabučio namo bute,  kai vandens apskaitos prietaiso nėra galimybės įrengti

Butui/mėn.

0,48

0,58

4.3.

Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade  (bendrijos)

Namui/mėn

3,62

4,38

4.3.

Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name

Apsk. priet./mėn.

0,9

1,09

4.4.

Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name, kai vandens apskaitos prietaiso nėra galimybės įrengti

Apsk. priet./mėn.

0,37

0,45

4.5.

 Vidutinė kaina abonentams (Juridiniai asm.)

Apsk. priet./mėn.

3,15

3,81

5.

Padidėjusios taršos nuotekose tvarkymo kaina abonentams

5.1.

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą

m3

0,031

0,038

5.2.

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos SM koncentracijos padidėjimą

m3

0,017

0,021

5.3.

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą

m3

0,008

0,010

5.4.

Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą

m3

0,012

0,015

6.

Naujų abonentų (išskyrus vartotojus), prijungimas prie viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros

vnt.

159,12

192,54

7.

Nuotekų surinkimas mobilia transporto priemone *

m3

5.14

6.22

8.

Paviršinių  nuotekų  tvarkymo paslaugų bazinė  kaina abonentams

m3

0,10

0,12

                      Pastaba:

                      * - prie transportuotu surinktų nuotekų kainos pridedama nuotekų tvarkymo kaina (Eur/m3).