Vandentiekio avarinė tarnyba
tel.: 0 441 62 262
tel.mob.: 0 614 65 433

Kanalizacijos avarinė tarnyba ir nuotekų išvežimo paslaugos
tel.: 0 441 62 252
tel.mob.: 0 610 07218


Klientų aptarnavimas
tel.: 0 441 76 660

 

 

 

 

 

Perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos įsigalios nuo š.m. balandžio 1 d.

2019-02-10

Vadovaujantis  2019 m. vasario 8 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr. O3E -33 „Dėl UAB „Šilutės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“, suderintos ir patvirtintos perskaičiuotos UAB „Šilutės vandenys“  paslaugų kainos (be pridėtinės vertės mokesčio).

 

 


Vandens tiekimo paslaugų kainos visiems  vartotojams padidėjo 0,01 Eur/m3, nuotekų tvarkymo paslaugų kainos taip pat padidėjo visiems  vartotojams 0,01 Eur/m3.

Paslaugų kainos įsigalios nuo 2019 m. balandžio 1 d.:

1.1. perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas 
bute – 2,29 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,79 Eur/m3;

1.1.2. nuotekų tvarkymo – 1,50 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.2.1. nuotekų surinkimo – 0,47 Eur/m3;

1.1.2.2. nuotekų valymo – 0,76 Eur/m3;

1.1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,27 Eur/m3;

1.2. perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, 
įvaduose – 2,15 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,75 Eur/m3;

1.2.2. nuotekų tvarkymo – 1,40 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.2.1. nuotekų surinkimo – 0,45 Eur/m3;

1.2.2.2. nuotekų valymo – 0,70 Eur/m3;

1.2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,25 Eur/m3;

1.3. perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams – 2,12 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.3.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,81 Eur/m3;

1.3.2. nuotekų tvarkymo – 1,31 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.3.2.1. nuotekų surinkimo – 0,44 Eur/m3;

1.3.2.2. nuotekų valymo – 0,65 Eur/m3;

1.3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,22 Eur/m3;

1.4. perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade – 2,12 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,75 Eur/m3;

1.4.2. nuotekų tvarkymo – 1,37 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.2.1. nuotekų surinkimo – 0,44 Eur/m3;

1.4.2.2. nuotekų valymo – 0,68 Eur/m3;

1.4.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,25 Eur/m3;

1.5. perskaičiuota atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:

1.5.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 1,21 Eur/ butui per mėn.;

1.5.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso – 0,49 Eur butui per mėn.;

1.6. perskaičiuota atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade – 3,72 Eur/ namui per mėn.;

1.7. perskaičiuota atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:

1.7.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 0,92 Eur/apskaitos prietaisui per mėn.;

1.7.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso – 0,38 Eur namui per mėn.;

1.8. perskaičiuota vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas – 3,23 Eur/ apskaitos prietaisui per mėn.;

1.9. perskaičiuota nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kainą – 5,46 Eur/m3;

1.10. perskaičiuota paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas – 0,12 Eur/m3.