Vandentiekio avarinė tarnyba
tel.: 8 441 62 262
tel./mob.: . 8 614 65 433

Kanalizacijos avarinė tarnyba ir nuotekų išvežimo paslaugos
tel.: 8 441 62 252
tel./mob.:  8 610 07218


Klientų aptarnavimas
tel.: 8 441 76 660

 

 

 

 

 

Perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos įsigalios nuo š.m. liepos 1 d.

2020-06-01

Vadovaujantis  2020 m. gegužės 28 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-380 "Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šilutės vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo" ir  sprendimu T1-381 "Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šilutės vandenys" atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų kainų nustatymo" bei Valstybinės energetikos tarybos nutarimu Nr. O3E -287 „Dėl UAB „Šilutės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“, suderintos ir patvirtintos UAB „Šilutės vandenys“ bazinės paslaugų kainos (be PVM).


Paslaugų kainos įsigalios nuo 2020 m. liepos  1 d.:

1.1.    geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute – 2,28 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,77 Eur/m3;

1.1.2. nuotekų tvarkymo – 1,51 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.2.1. nuotekų surinkimo – 0,65 Eur/m3;

1.1.2.2. nuotekų valymo – 0,61 Eur/m3;

1.1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,25 Eur/m3;

1.2.  geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – 2,24 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,76 Eur/m3;

1.2.2. nuotekų tvarkymo – 1,48 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.2.1. nuotekų surinkimo – 0,64 Eur/m3;

1.2.2.2. nuotekų valymo – 0,60 Eur/m3;

1.2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,24 Eur/m3;

1.3. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams2,30 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.3.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,83 Eur/m3;

1.3.2. nuotekų tvarkymo – 1,47 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.3.2.1. nuotekų surinkimo – 0,63 Eur/m3;

1.3.2.2. nuotekų valymo – 0,60 Eur/m3;

1.3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,24 Eur/m3;

1.4. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade – 2,22 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,75 Eur/m3;

1.4.2. nuotekų tvarkymo – 1,47 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.2.1. nuotekų surinkimo – 0,63 Eur/m3;

1.4.2.2. nuotekų valymo – 0,60 Eur/m3;

1.4.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,24 Eur/m3

1.5. paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas – 0,07 Eur/m3.

1.6. nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kainą – 6,38 Eur/m3;

1.7. atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučiuose ir individualiuose namuose – 0,77 Eur apskaitos prietaisui per mėn.

1.8. atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą abonentams (įmonėms, organizacijoms), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, ją diferencijuojant pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrus ir tipus:

1.8.1. diametras 15 mm – 0,77 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

1.8.2. diametras 20 mm – 1,16 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

1.8.3. diametras 25 mm – 2,75 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

1.8.4. diametras 32 mm – 3,02 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

1.8.5. diametras 40 mm – 6,05 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

1.8.6. diametras 50 mm – 23,01 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

1.8.7. diametras 80 mm – 31,83 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

1.8.8. diametras 100 mm – 26,10 Eur apskaitos prietaisui per mėn. 

1.9. nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą – 0,017 Eur/m3;

1.10. nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą – 0,009 Eur/m3;

1.11. nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą – 0,002 Eur/m3;

1.12. nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą – 0,004 Eur/m3.

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2016-11-24.