Vandentiekio avarinė tarnyba
tel.: 0 441 62 262
tel.mob.: 0 614 65 433

Kanalizacijos avarinė tarnyba ir nuotekų išvežimo paslaugos
tel.: 0 441 62 252
tel.mob.: 0 610 07218


Klientų aptarnavimas
tel.: 0 441 76 660

 

 

 

 

 

Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šilutės vandenys" perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo

2022-05-11
Vadovaujantis  2022 m. balandžio 28 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-1021 "Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šilutės vandenys" perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“, patvirtintos UAB „Šilutės vandenys“ paslaugų kainos. Kainos įsigalioja nuo š. m. liepos 1 d.

Paslaugų kainos įsigalios nuo 2022 m. liepos  1 d.

1. perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute – 2,51 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,90 Eur/m3;

1.2. nuotekų tvarkymo – 1,61 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.1. nuotekų surinkimo – 0,74 Eur/m3;

1.2.2. nuotekų valymo – 0,60 Eur/m3;

1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,27 Eur/m3.

 

2. perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – 2,47 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

2.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,89 Eur/m3;

2.2. nuotekų tvarkymo – 1,58 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

2.2.1. nuotekų surinkimo – 0,73 Eur/m3;

2.2.2. nuotekų valymo – 0,59 Eur/m3;

2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,26 Eur/m3.

 

3. perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams – 2,53 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

3.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,96 Eur/m3;

3.2. nuotekų tvarkymo – 1,57 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

3.2.1. nuotekų surinkimo – 0,72 Eur/m3;

3.2.2. nuotekų valymo – 0,59 Eur/m3;

3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,26 Eur/m3.

 

4. perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams, bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade – 2,45 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

4.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,88 Eur/m3;

4.2. nuotekų tvarkymo – 1,57 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

4.2.1. nuotekų surinkimo – 0,72 Eur/m3;

4.2.2. nuotekų valymo – 0,59 Eur/m3;

4.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,26 Eur/m3.

 

5. perskaičiuota paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas – 0,08 Eur/m3;

 

Perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos galioja 12 mėnesių nuo šių kainų įsigaliojimo dienos;