Vandentiekio avarinė tarnyba
tel.: 0 441 62 262
tel.mob.: 0 614 65 433

Kanalizacijos avarinė tarnyba ir nuotekų išvežimo paslaugos
tel.: 0 441 62 252
tel.mob.: 0 610 07218


Klientų aptarnavimas
tel.: 0 441 76 660

 

 

 

 

 

Paslaugų kainos nuo 2023 m. sausio 1 d.

2022-12-03

UAB „Šilutės vandenys“ informuoja:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 33 straipsnio 23 punktu, (tai yra pasikeitus  elektros ir (arba) dujų tarifų įkainių vidutiniam pokyčiui, kuris viršija 30 procentų) ir  2022 m. lapkričio 25 d. Valstybinės energetikos reguliavimo Tarybos nutarimu Nr.O3E -1626 "Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šilutės vandenys" perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“, patvirtintos naujos UAB „Šilutės vandenys“ paslaugų kainos (be PVM).


Paslaugų kainos įsigalios nuo 2023 m. sausio 1 d.:

Eil.

Nr.

Paslaugų kainos

Eur be PVM

Eur su PVM

1.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute, Eur/m3:

2,89

3,50

1.1

Geriamojo vandens tiekimo

1,04

1,26

1.2

Nuotekų tvarkymo:

1,85

2,24

1.2.1

nuotekų surinkimo

0,78

0,94

1.2.2

nuotekų valymo

0,73

0,88

1.2.3

nuotekų dumblo tvarkymo

0,34

0,41

2.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, perkantiems individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, Eur/m3:

2,85

3,45

2.1

Geriamojo vandens tiekimo

1,03

1,25

2.2

Nuotekų tvarkymo:

1,82

2,20

2.2.1

nuotekų surinkimo

0,77

0,93

2.2.2

nuotekų valymo

0,72

0,87

2.2.3

nuotekų dumblo tvarkymo

0,33

0,40

3.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams Eur/m3:

2,91

3,52

3.1

Geriamojo vandens tiekimo

1,10

1,33

3.2

Nuotekų tvarkymo:

1,81

2,19

3.2.1

nuotekų surinkimo

0,76

0,92

3.2.2

nuotekų valymo

0,72

0,87

3.2.3

nuotekų dumblo tvarkymo

0,33

0,40

4.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems vandenį patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio (bendrijų) namo įvade, Eur/m3:

2,83

3,42

4.1

Geriamojo vandens tiekimo

1,02

1,23

4.2

Nuotekų tvarkymo:

1,81

2,19

4.2.1

nuotekų surinkimo

0,76

0,92

4.2.2

nuotekų valymo

0,72

0,87

4.2.3

nuotekų dumblo tvarkymo

0,33

0,40

5.

Paviršinių nuotekų tvarkymo kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas Eur/m3

0,08

0,10

 

 

Nuotekų išvežimas mobiliomis transporto priemonėmis

Eil. Nr.

Paslaugų pavadinimas

 

Kaina, Eur (su PVM) už vieną reisą

Nuotekų surinkimas mobiliosiomis transporto priemonėmis, Eur/1 m3

IŠ VISO, EUR už vieną reisą

1.

Nuotekų surinkimas mobiliosiomis transporto priemonėmis individualiems namams

8,20

24,60

29,77

2.

Nuotekų surinkimas mobiliosiomis transporto priemonėmis įmonėms

8,19

24,57

29,73

Šiame nutarime nurodytos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos galioja iki kito reguliavimo periodo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų įsigaliojimo dienos.