Vandentiekio avarinė tarnyba
tel.: 0 441 62 262
tel.mob.: 0 614 65 433

Kanalizacijos avarinė tarnyba ir nuotekų išvežimo paslaugos
tel.: 0 441 62 252
tel.mob.: 0 610 07218


Klientų aptarnavimas
tel.: 0 441 76 660

 

 

 

 

 

Dėl nuotekų išvežimo sutarčių nutraukimo

2023-10-13

Informuojame, kad Lietuvoje yra kuriama Nuotekų tvarkymo informacinė sistema (NTIS), kurios veikimo pradžia, atsižvelgiant į LR Aplinkos ministerijos pateiktą informaciją, planuojama 2024 m. pradžioje.

Šios sistemos tikslas optimizuoti visų individualaus nuotekų tvarkymo būdų procesų stebėseną ir kontrolę, mažinti administracinę naštą nuotekų tvarkytojams ir priežiūrą vykdančioms institucijoms.


Kiekvienas individualiai tvarkantis nuotekas bus registruotas šioje sistemoje.

Daugiau apie NTIS galite paskaityti čia: Lietuvoje baigiama rengti Nuotekų tvarkymo informacijos sistema - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (lrv.lt)

UAB „Šilutės vandenys“ atliko turimų sutarčių dėl nuotekų išvežimo mobiliomis transporto priemonėmis analizę, kuri parodė, kad didelė dalis sutarčių yra neaktyvios, tai reiškia, kad anksčiau sutartis sudarę abonentai 2023 metais nė karto nesikreipė su prašymu dėl paslaugos suteikimo.

Norime atkreipti dėmesį, kad Sutarties dėl nuotekų išvežimo sudarymas, bet nesinaudojimas paslauga, negali būti pagrindimas tinkamam nuotekų tvarkymui.

Informuojame, kad siekiant į sistemą teikti duomenis atitinkančius realią situaciją, neaktyvios sutartys nuo 2024 m. sausio 1d. bus nutrauktos.