Vandentiekio avarinė tarnyba
tel.: 0 441 62 262
tel.mob.: 0 614 65 433

Kanalizacijos avarinė tarnyba ir nuotekų išvežimo paslaugos
tel.: 0 441 62 252
tel.mob.: 0 610 07218


Klientų aptarnavimas
tel.: 0 441 76 660

 

 

 

 

 

Paslaugų kainos nuo 2024 m. sausio 1 d.

2023-11-28

Vadovaujantis 2023 m. lapkričio 24 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu Nr. O3E-1707 "Dėl UAB "Šilutės vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ ir 2023 m. lapkričio 21 d. UAB „Šilutės vandenys“ direktoriaus įsakymu Nr. 10V –(1.7) - 45 „Dėl geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir nuotekų apskaitos prietaisų, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio“, patvirtintos UAB „Šilutės vandenys“ paslaugų kainos. Paslaugų kainos