Darbuotojų grupė

Darbuotojų
skaičius

Priskaičiuotas
vidutinis mėnesio
darbo užmokestis

Vadovai

4

1668 €

Padalinių vadovai

9

1007 €

Specialistai

18

750 €

Kontrolieriai

7

734 €

Darbininkai

75

 561 €

Iš viso darbuotojų:

113

 

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2015-12-17.