Darbuotojų grupė

Darbuotojų
skaičius

Priskaičiuotas
vidutinis mėnesio
darbo užmokestis

Vadovai

4

1668 €

Padalinių vadovai

9

1007 €

Specialistai

18

750 €

Kontrolieriai

6

734 €

Darbininkai

75

 575 €

Iš viso darbuotojų:

112

 

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2016-01-08.