Darbuotojų grupė

Darbuotojų
skaičius

Priskaičiuotas
vidutinis mėnesio
darbo užmokestis

Vadovai

4

1668 €

Padalinių vadovai

9

1007 €

Specialistai

17

750 €

Kontrolieriai

8

724 €

Darbininkai

75

 563 €

Iš viso darbuotojų:

112

 

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2016-04-05.