Darbuotojų grupė

Darbuotojų
skaičius

Priskaičiuotas
vidutinis mėnesio
darbo užmokestis

Vadovai

4

1668 €

Padalinių vadovai

9

1007 €

Specialistai

17

750 €

Kontrolieriai

8

724 €

Darbininkai

76

 579 €

Iš viso darbuotojų:

114

 

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2016-07-12.