Darbuotojų grupė

Darbuotojų
skaičius

Priskaičiuotas
vidutinis mėnesio
darbo užmokestis

Vadovai

4

1800 €

Padalinių vadovai

9

1189 €

Specialistai

17

832 €

Kontrolieriai

7

740 €

Darbininkai

75

602 €

Iš viso darbuotojų:

112

 

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2017-07-12.