Darbuotojų grupė

Darbuotojų
skaičius

Priskaičiuotas
vidutinis mėnesio
darbo užmokestis

Vadovai

4

1813 €

Padalinių vadovai

9

1233 €

Specialistai

18

890 €

Kontrolieriai

7

740 €

Darbininkai

69

681 €

Iš viso darbuotojų:

107

 

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2018-07-19.