Darbuotojų grupė

Darbuotojų
skaičius

Priskaičiuotas
vidutinis mėnesio
darbo užmokestis

Vadovai

4

2281 €

Padalinių vadovai

9

1240 €

Specialistai

18

890 €

Kontrolieriai

7

750 €

Darbininkai

68

692 €

Iš viso darbuotojų:

106

 

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2019-01-08.