Darbuotojų grupė

Darbuotojų
skaičius

Priskaičiuotas
vidutinis mėnesio
darbo užmokestis

Vadovai

4

2070 €

Padalinių vadovai

9

1168 €

Specialistai

18

850 €

Kontrolieriai

7

750 €

Darbininkai

67

662 €

Iš viso darbuotojų:

105

 

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2019-01-15.