Darbuotojų grupė

Darbuotojų
skaičius

Priskaičiuotas
vidutinis mėnesio
darbo užmokestis

Vadovai

4

3077 €

Padalinių vadovai

9

1568 €

Specialistai

18

1118 €

Kontrolieriai

8

954 €

Darbininkai

67

894 €

Iš viso darbuotojų:

106

 

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2019-10-10.