Darbuotojų grupė

Darbuotojų
skaičius

Priskaičiuotas
vidutinis mėnesio
darbo užmokestis

Vadovai

4

3102 €

Padalinių vadovai

9

1616 €

Specialistai

18

1197 €

Kontrolieriai

8

1100 €

Darbininkai

63

941 €

Iš viso darbuotojų:

102

 

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2020-04-20.