Darbuotojų grupė

Darbuotojų
skaičius

Priskaičiuotas
vidutinis mėnesio
darbo užmokestis

Vadovai

4

3077 €

Padalinių vadovai

9

1616 €

Specialistai

18

1197 €

Kontrolieriai

8

1089 €

Darbininkai

64

960 €

Iš viso darbuotojų:

103

 

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2021-10-27.