Darbuotojų grupė

Darbuotojų
skaičius

Priskaičiuotas
vidutinis mėnesio
darbo užmokestis

Vadovai

4

2969 €

Padalinių vadovai

9

1616 €

Specialistai

18

1144 €

Kontrolieriai

8

1089 €

Darbininkai

60

920 €

Iš viso darbuotojų:

99

 

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2021-10-27.