}

Darbuotojų grupė

Darbuotojų
skaičius

Priskaičiuotas
vidutinis mėnesio
darbo užmokestis

Vadovai

4

3560 €

Padalinių vadovai

9

1616 €

Specialistai

 

18

1166 €

Kontrolieriai

7

1089 €

Darbininkai

60

921 €

Iš viso darbuotojų:

98

 

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2021-10-27.