}

Darbuotojų grupė

Darbuotojų
skaičius

Priskaičiuotas
vidutinis mėnesio
darbo užmokestis

Vadovai

4

3649 €

Padalinių vadovai

9

1822 €

Specialistai

18

1417 €

Kontrolieriai

7

1193 €

Darbininkai

61

1057 €

Iš viso darbuotojų:

99

 

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2022-07-07.