}

Darbuotojų grupė

Darbuotojų
skaičius

Priskaičiuotas
vidutinis mėnesio
darbo užmokestis

Vadovai

4

3910 €

Padalinių vadovai

9

1822 €

Specialistai

 18

1428 €

Kontrolieriai

7

1193 €

Darbininkai

60

1073 €

Iš viso darbuotojų:

98

 

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2023-01-04.