}

Darbuotojų grupė

Darbuotojų
skaičius

Priskaičiuotas
vidutinis mėnesio
darbo užmokestis

Vadovai

4

3910 €

Padalinių vadovai

9

2065 €

Specialistai

 17

1646 €

Kontrolieriai

7

1371 €

Darbininkai

62

1304 €

Iš viso darbuotojų:

99

 

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2023-07-31.