}

Darbuotojų grupė

Darbuotojų
skaičius

Priskaičiuotas
vidutinis mėnesio
darbo užmokestis

Vadovai

4

3482 €

Padalinių vadovai

9

2195 €

Specialistai

 17

1646 €

Kontrolieriai

7

1371 €

Darbininkai

61

1212 €

Iš viso darbuotojų:

98

 

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2023-10-05.