}

Darbuotojų grupė

Darbuotojų
skaičius

Priskaičiuotas
vidutinis mėnesio
darbo užmokestis

Vadovai

4

3482 €

Padalinių vadovai

9

2195 €

Specialistai

 18

1746 €

Kontrolieriai

7

1371 €

Darbininkai

59

1256 €

Iš viso darbuotojų:

97

 

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2024-01-15.