Vandentiekio avarinė tarnyba
tel.: 0 441 62 262
tel.mob.: 0 614 65 433

Kanalizacijos avarinė tarnyba ir nuotekų išvežimo paslaugos
tel.: 0 441 62 252
tel.mob.: 0 610 07218


Klientų aptarnavimas
tel.: 0 441 76 660

 

 

 

 

 

 

Eil. nr.

Projekto pavadinimas

ES fondas

Įgyvendinimo trukmė

Trumpas projekto aprašymas

1.

Naujo nuotakyno statyba, nuotekų siurblinės rekonstrukcija Pagrynių gyvenvietėje

SAPARD

„Kaimo infrastruktūros tobulinimas“

2003-12/

2004-01

Slėginė linija –L=3140,5 m; nuotekų siurblinės rekonstrukcija. Projekto vertė 892520,0 Lt.

2.

Naujo nuotakyno statyba, nuotekų slėginės linijos rekonstrukcija Žemaičių Naumiesčio gyv.

SAPARD

„Kaimo infrastruktūros tobulinimas“

2004-06/

2005-03

KF tinklai L=1013 m, slėg. linijos rek. L=2680m. projekto vertė 1018197,0 Lt.

3.

Naujo vandentiekio statyba, vandentiekio rekonstrukcija Pagrynių gyv.

SAPARD

„Kaimo infrastruktūros tobulinimas“

2004-06/

2005/03

Vandentiekis,L=5028 m; šuliniai – 32 vnt. Projekto vertė 1018575,0 Lt.

4.

Nuotekų valymo įrenginių, nuotekų tinklų rekonstravimas, perpumpavimo stočių ir tinklų statyba Kintų gyv., Kintų sen., Šilutės r. sav., I etapas, vykdant projektą „Lietuvos ir Kaliningrado srities bendradarbiavimas mažinant bendrų vandens telkinių teršimą“

INTEREG III A/

       TACIS

Lietuvos,Lenkijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities kaimynystės programa

 

2008-01/

2008-09

Savitakiniai  nuotekų tinklai L=2173,93 m; slėginiai tinklai, L=587,53 m; tvora, L=217,8 m; grotų pastatas – 1 vnt.; valymo įrenginiai – 1 kompl. Projekto vertė

 4035945,09 Lt.

5.

„Vandentiekio ir buitinės nuotekynės tinklų plėtra Švėkšnoje, Šilutės raj.“, „Buitinių nuotekų plėtra Naujakurių kvartale, Šilutėje“, „Nuotakyno tinklų plėtra Darbininkų kvartale, Šilutėje“, įgyvendinant projektą CCI 2004/LT/CE/PE/004 „Vandentiekio ir nuotekų plėtra Šilutės rajono savivaldybėje, I dalis“

ES

Sanglaudos fondas „Nemuno žemupio baseino valdymo I etapas“

 

2007-10/

2009-02

 

Švėkšna: v. tinklai, L=4123,72m;

Nuotekų tinklai, L=4962,68m; slėg. nuotekų tinklai, L=318,12m; siurblinės – 3 vnt.;

Naujakurių kv.:

KF tinklai, L=10370,2m; slėg. nuot. tinklai L=774,35m; siurblinės – 4 vnt.

Darbininkų kv.: KF tinklai L=2473,32m. Projekto vertė 20.040.489,39 Lt

6.

„Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šilutės savivaldybėje.2 dalis“

ES  sanglaudos fondas „Nemuno žemupio baseino valdymo I etapas“

 

2008-09/

2011-04

V tinklai į Traksėdžius:

V – 2400,64 m

Ramybės kv., Šilutė:

KF – 3003,0 m

KS – 654,57 m

KS iš Grabupių k. į Šilutę:

KS – 1925,79 m ; nauja NS

Vertė – 7 538 283,38 Lt be PVM

7.

„Šilutės ir Švėkšnos nuotekų valyklų rekonstravimas“

ES  sanglaudos fondas „Nemuno žemupio baseino valdymo I etapas“

2009-05/ 2010-05

Nauja nuotekų valykla Švėkšnoje – 1 kompl.;

Radialinių nusodintuvų rekonstrukcija Šilutės valykloje – 2 vnt.

Vertė – 5719671,47 Lt be PVM

8.

Valymo įrenginių rekonstrukcija Rusnės miestelyje

„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilutės rajono savivaldybėje“

2010-06/

2012-07

Nauja valykla – 1 kompl.

Vertė – 3 833 848,20 Lt be PVM

9.

„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilutės rajono savivaldybėje“

VP3-3.1-AM-01-V-02-028

„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilutės rajono savivaldybėje“

2010-01/

2013-01

V tinklai, L=728.4 m;

KF tinklai, L=28.399 m;

KS tinklai, L=3166.74 m;

NS-17 vnt.

Vertė – 14 442 772,45 Lt be PVM

10.

 „Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Inkakliuose, Saugose ir Vainute“

VP3-3.1-AM-01-V-02-067 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šilutės rajone (Kintuose, Inkakliuose, Rusnėje, Macikuose, Armalėnuose, Švėkšnoje, Saugose, Vainute)“.

2010-12/

2012-07

Inkaklių, Saugų, Vainuto valyklų rekonstrukcija.

Vertė-3 315 508 Lt be PVM

11.

„Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šilutės rajone (Kintuose, Inkakliuose, Rusnėje, Macikuose, Armalėnuose, Švėkšnoje, Saugose, Vainute)“.

2011-04/ 2013-05

V tinklai, L=7181,34 m

KF tinklai, L=23 077,34m

KS tinklai, L=5172,56 m

 

Vertė-12 270 377,76 Lt be PVM

12.

„Šilutės dumblo apdorojimo įrenginių statyba“

VP3-3.1-AM-01-V-01-031 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilutės rajono savivaldybėje“

2010-11/

2013-01

Nauji dumblo apdorojimo įrenginiai Šilutėje

Vertė-12 249 000,00 Lt be PVM

13.

„Šilutės dumblo apdorojimo įrenginių statybos papildomi darbai“

2011-12/

2012-03

Papildomos įrangos montavimas.

Vertė-278 175,00 Lt be PVM

14.

„Nuotekų tinklų plėtra Šilutėje, Katyčiuose, Usėnuose, Žemaitkiemyje“

VP3-3.1-AM-01-V-04-110

„Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šilutės rajone (Šilutėje, Katyčiuose, Usėnuose, Žemaitkiemyje)

2013-05/ 2015-06

KF tinklai Šilutėje - L=827,05m;

KS tinklai Šilutėje - L=115,35m;

KF tinklai Katyčiuose – L=5938,09m;

KS tinklai Katyčiuose – L=1173,37m;

KF tinklai Usėnuose – L=4930,34m;

KS tinklai Usėnuose – L=1022,59m;

KF tinklai Žemaitkiemyje – L=2304,0m;

KS tinklai Žemaitkiemyje – L=1578,0m.

Projekto vertė – 6 598 500,00 Lt be PVM.

15.

„Nuotekų valymo įrenginių statyba Šilutės rajone (Katyčiuose, Usėnuose)“

VP3-3.1-AM-01-V-05-014

„Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šilutės rajone (Katyčiuose, Usėnuose, Žemaitkiemyje)

2013-12/ 2015-06

Nauji nuotekų valymo įrenginiai Katyčiuose ir Usėnuose – 2 vnt.

Projekto vertė – 2 571 000,00 Lt be PVM.

16.

"Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pavasario sodų bendrijoje"

Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0014
"Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pavasario sodų bendrijoje“

2020-07/ 2022-04

Įrengti tinklai Pavasario sodų bendrijoje: Pavasario I takas - 1-61 sklypai, Pavasario II takas - 1-55 sklypas, Pavasario III takas - 2-51 sklypas, Pavasario IV takas - 22-48 sklypas.

Projekto vertė – 410 884,31 be PVM.

17.

„Nuotekų tinklų plėtra Šilutės aglomeracijoje“

Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-03-0014

2022-05 - 2023-12

Įrengti buitinių nuotekų tinklai Šilutės mieste, Draugystės, F. Bajoraičio, Senojo Ąžuolo, Stadiono gatvėse. Viso paklota 4242 m tinklų (iš jų 2879 m savitakinių ir 1362 m slėginių). Įrengta buitinių nuotekų siurblinė.

Viso projektui skirtos lėšos - 466 930,14 € be PVM

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2024-01-15.