}

Vandentiekio avarinė tarnyba
tel.: 0 441 62 262
tel.mob.: 0 614 65 433

Kanalizacijos avarinė tarnyba ir nuotekų išvežimo paslaugos
tel.: 0 441 62 252
tel.mob.: 0 610 07218


Klientų aptarnavimas
tel.: 0 441 76 660

 

 

 

 

 

UAB  „Šilutės vandenys“ vykdoma veikla:   

 • Geriamojo vandens gavyba - vandens, kuris atitinka teisės aktų nustatytus geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus arba kuris tinka šitokiam vandeniui paruošti, surinkimas iš vandeningojo sluoksnio, ar natūralaus šaltinio specialiais įrenginiais ir pakėlimas iki pirmojo vandens kėlimo siurblio (stotelės), arba iki vandens patiekimo į tinklą.
 • Geriamojo vandens ruošimas (gerinimas) – gamtinio vandens savybių gerinimas fizikiniais, cheminiais ir biologiniais metodais, kad jis atitiktų teisės aktais nustatytus geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus bei tenkintų vandens vartotojų poreikius.

 • Geriamojo vandens pristatymas – techninių, organizacinių priemonių visuma, užtikrinanti geriamojo vandens pristatymą vandens tinklais ir vartotojams ir abonentams.

 • Vandens tiekimas - ūkinė komercinė veikla, susidedanti iš techninių, organizacinių ir ekonominių priemonių, reikalingų geriamajam vandeniui išgauti, pristatyti ir parduoti abonentui (vartotojui).

 • Nuotekų surinkimas centralizuotais nuotekų surinkimo tinklais – nuotekų surinkimas, transportavimas skirstomaisiais ir magistraliniais tinklais į valymo įrenginius. 

 • Nuotekų surinkimas mobiliosiomis transporto priemonėmis – nuotekų surinkimas iš nuotekų kaupimo rezervuarų asenizacinėmis mašinomis ir kitomis specialiosiomis transporto priemonėmis ir išvežimas į nuotekų priėmimo vietas (valymo įrenginius).

 • Nuotekų valymas - techninių, organizacinių priemonių visuma užtikrinanti teršiančių medžiagų šalinimą iš nuotekų. Nuotekų apskaita, taršos kontrolė, tyrimas, išleidimas į aplinką.

 • Nuotekų dumblo tvarkymas - nuotekų dumblo tankinimas; apdorojimas prieš anaerobinį apdorojimą, anaerobinis apdorojimas ir sausinimas; džiovinimas; kompostavimas; nuotekų dumblo arba nuotekų dumblo komposto išvežimas.

 • Paviršinių nuotekų tvarkymas – paviršinių nuotekų surinkimas, transportavimas, valymas, išleidimas, valymo metu susidarančio dumblo (šlamo) pirminis tvarkymas.

 • Kitos teikiamos paslaugos:
  1. Transporto, darbo mašinų nuoma;
  2. Smulkus vandens tinklų, įvado remontas;
  3. Vandens atjungimo – pajungimo darbai;
  4. Vandentiekio įvado, vandens apskaitos mazgų, buitinių ir lietaus nuotekų išvadų projektavimas;
  5. Geriamojo vandens ir nuotekų laboratorinių tyrimų atlikimas.
Dabartiniu metu UAB „Šilutės vandenys" eksploatuoja šiuos Šilutės rajono vandentvarkos ūkius:
 • Šilutės padalinys, kuris aptarnauja  Šilutės miestą, Traksėdžių, Grabupių, Pagrynių, Rusnės, Uostadvario gyvenvietes;
 • Žemaičių Naumiesčio padalinys, kuris aptarnauja Žemaičių Naumiesčio, Laučių, Jonaičių, Gardamo, Šylių, Ramučių, Žakainių, Kukuiliškės, Vainuto, Bikavėnų, Gorainių, Balčių, Degučių, Katyčių, Kulėšų, Sugintų, Venckų gyvenvietes;
 • Juknaičių padalinys, aptarnaujantis Juknaičių, Pašyšių, Leitgirių, Kantariškių, Paleičių, Užlieknių, Tarvydų, Usėnų ir Žemaitkiemio gyvenvietes;
 • Saugų padalinys, aptarnaujantis Saugų, Vilkyčių, Sakūtėlių, Švėkšnos, Inkaklių, Kintų, Uogalių gyvenvietes.          

Nuotekų šalinimo sistemos yra įrengtos visose gyvenvietėse, išskyrus:

 • Degučių, Žakainių, Venckų, Kukuiliškių, Užlieknių, Tarvydų, Kantariškių, Paleičių, Sakūtėlių.          

Valymo įrenginiai eksploatuojami:

 • Šilutės m., Rusnės, Juknaičių, Pašyšių, Leitgirių, Saugų, Vilkyčių, Švėkšnos, Inakaklių, Kintų, Vainuto, Gardamo, Laučių gyvenvietėse.          

Šilutės miesto valymo įrenginių pajėgumas – 10400 m3/parą, kitose gyvenvietėse nuo 30 iki 250 m3/parą. Šiuo metu bendrovė eksploatuoja 47 vandenvietes, kuriuose yra 65 vandens išgavimo gręžiniai. Vanduo išgaunamas iš 80 - 140  m gylio gręžinių. 2011 m. - 2015 m.  įrengti ir pradėti eksploatuoti šeši vandens gerinimo įrenginiai – Laučių, Inkaklių, Saugų, Gorainių, Pašyšių, Vilkyčių ir Kintų gyvenvietėse. Kitose vandenvietės išgaunamas vanduo atitinka Higienos normos HN 24:2003 reikalavimus. Bendrovė eksploatuoja 301 km vandens tinklų, 206,6 km. nuotekų tinklų, apie 40 km. lietaus nuotekų tinklų. 15 valymo įrenginių, kurie per metus išvalo vidutiniškai apie  2500 tūkst. m3 nuotekų. Eksploatuoja 75  nuotekų perpumpavimo stotys.

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2016-03-25.