Vandentiekio avarinė tarnyba
tel.: 0 441 62 262
tel.mob.: 0 614 65 433

Kanalizacijos avarinė tarnyba ir nuotekų išvežimo paslaugos
tel.: 0 441 62 252
tel.mob.: 0 610 07218


Klientų aptarnavimas
tel.: 0 441 76 660

 

 

 

 

 


Lietuvos vandens tiekėjų asociacija kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru 2018 metais organizavo šalies moksleivių foto darbų konkursą „VANDENS ŽENKLAI“. Konkurso tikslas buvo skatinti mokinių saviraišką ir kūrybingumą, ugdyti jų aplinkosaugines nuostatas, diegti ekologinę kultūrą, formuojant požiūrį į mus supančią aplinką, atkreipiant dėmesį į vandenį, kaip gamtos vertybę, kurią privalome tausoti ir saugoti.

Gegužės 26-27 dienomis, Šilutės miestas šventė savo 507-ąjį gimtadienį. Tradiciškai antrąją šventės dieną, gegužės 26-ąją, vyko šventinė eisena ir motorizuotos technikos pasirodymas. Eisenoje dalyvavo ir gausus būrys UAB „Šilutės vandenys“ darbuotojų su šeimomis. Linksmais šūkiais, gera nuotaika, pasipuošę vandens spalvos apranga ir su įspūdingais vandens lašais papuošta mašina vandentiekiečiai keliavo per Šilutės miesto gatves.

UAB "Šilutės vandenys" kolektyvas pasitinkant nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį
Vadovaujantis  2017 gruodžio 21 d.  Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-882 ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“, suderintos ir patvirtintos perskaičiuotos UAB „Šilutės vandenys“  paslaugų kainos (be pridėtinės vertės mokesčio) nuo 2018 m. vasario 1d.:
UAB „ŠILUTĖS VANDENYS“
 
     2018-01-24
 
ĮSPĖJA

 

Vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimo Nr.T1-689,, Dėl Šilutės rajono savivaldybės nuotekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ nuotekų turėtojas privalo laikytis  Šilutės rajono savivaldybės tarybos patvirtintų taisyklių reikalavimų. Nuotekų turėtojas neprisijungęs prie centralizuotų nuotekų tinklų privalo su nuotekų vežėju sudaryti nuotekų išvežimo paslaugos sutartį ir  mokėti nuotekų vežėjui pagal faktinį išvežtų ir sutvarkytų nuotekų kiekį. Nuotekų turėtojas turi saugoti nuotekų išvežimo paslaugos sutartį visą sutarties galiojimo laikotarpį ir dar 3 metus jai pasibaigus, o apmokėjimą patvirtinančius dokumentus ir važtaraščius (jų kopijas) – 3 metus po apmokėjimo ir važtaraščio surašymo dienos. Už netinkamą nuotekų tvarkymą ir padarytą žalą aplinkai, žmonių sveikatai ir turtui nuotekų turėtojas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Prašome prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų arba tvarkyti nuotekas, vadovaujantis taisyklėmis. Priešingu atveju gali būti skirta bauda pagal LR administracinių nusižengimų kodekso 246-1 str. nuo 60 iki 300 Eur..

      Iškilus neaiškumams galite skambinti į UAB „Šilutės vandenys“ pardavimų ir klientų aptarnavimo skyrių, tel. (8441) 62248, mob. tel. 861000585.

Informuojame, kad UAB „Šilutės vandenys“ nuo š.m. rugpjūčio 1 d. abonentams (juridinims asmenims) pradeda skaičiuoti mokesčius už paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas.
Informacija dėl paviršinių (lietaus) nuotekų sutarčių sudarymo
UAB „ŠILUTĖS VANDENYS“
 
     2016-01-14
 
ĮSPĖJA

 

Vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimo Nr.T1-689,, Dėl Šilutės rajono savivaldybės nuotekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ nuotekų turėtojas privalo laikytis Šilutės rajono savivaldybės tarybos patvirtintų taisyklių reikalavimų. Nuotekų turėtojas neprisijungęs prie centralizuotų nuotekų tinklų privalo su nuotekų vežėju sudaryti nuotekų išvežimo paslaugos sutartį ir mokėti nuotekų vežėjui pagal faktinį išvežtų ir sutvarkytų nuotekų kiekį. Nuotekų turėtojas turi saugoti nuotekų išvežimo paslaugos sutartį visą sutarties galiojimo laikotarpį ir dar 3 metus jai pasibaigus, o apmokėjimą patvirtinančius dokumentus ir važtaraščius (jų kopijas) – 3 metus po apmokėjimo ir važtaraščio surašymo dienos. Už netinkamą nuotekų tvarkymą ir padarytą žalą aplinkai, žmonių sveikatai ir turtui nuotekų turėtojas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Prašome prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų arba tvarkyti nuotekas, vadovaujantis taisyklėmis. Priešingu atveju gali būti skirta bauda pagal LR administracinės teisės pažeidimo kodekso 51-6 str. nuo 57 iki 289 Eur..

Iškilus neaiškumams galite skambinti į UAB „Šilutės vandenys“ pardavimų ir klientų aptarnavimo skyrių, tel. (8441) 62248, mob. tel. 861000585.

Šilutės miesto ir rajono gyventojams pateikiame anketą, kurios tikslas - surinkti duomenis apie tai, ar įmonės klientai patenkinti UAB "Šilutės vandenys" teikiamomis paslaugomis, aptarnavimu, darbuotojų elgesiu.

<< <  Puslapis 3 iš 4  > >>