Vandentiekio avarinė tarnyba
tel.: 8 441 62 262
tel./mob.: . 8 614 65 433

Kanalizacijos avarinė tarnyba ir nuotekų išvežimo paslaugos
tel.: 8 441 62 252
tel./mob.:  8 610 07218


Klientų aptarnavimas
tel.: 8 441 76 660

 

 

 

 

 


Informacija dėl paviršinių (lietaus) nuotekų sutarčių sudarymo
UAB „ŠILUTĖS VANDENYS“
 
     2016-01-14
 
ĮSPĖJA

 

Vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimo Nr.T1-689,, Dėl Šilutės rajono savivaldybės nuotekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ nuotekų turėtojas privalo laikytis Šilutės rajono savivaldybės tarybos patvirtintų taisyklių reikalavimų. Nuotekų turėtojas neprisijungęs prie centralizuotų nuotekų tinklų privalo su nuotekų vežėju sudaryti nuotekų išvežimo paslaugos sutartį ir mokėti nuotekų vežėjui pagal faktinį išvežtų ir sutvarkytų nuotekų kiekį. Nuotekų turėtojas turi saugoti nuotekų išvežimo paslaugos sutartį visą sutarties galiojimo laikotarpį ir dar 3 metus jai pasibaigus, o apmokėjimą patvirtinančius dokumentus ir važtaraščius (jų kopijas) – 3 metus po apmokėjimo ir važtaraščio surašymo dienos. Už netinkamą nuotekų tvarkymą ir padarytą žalą aplinkai, žmonių sveikatai ir turtui nuotekų turėtojas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Prašome prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų arba tvarkyti nuotekas, vadovaujantis taisyklėmis. Priešingu atveju gali būti skirta bauda pagal LR administracinės teisės pažeidimo kodekso 51-6 str. nuo 57 iki 289 Eur..

Iškilus neaiškumams galite skambinti į UAB „Šilutės vandenys“ pardavimų ir klientų aptarnavimo skyrių, tel. (8441) 62248, mob. tel. 861000585.

Šilutės miesto ir rajono gyventojams pateikiame anketą, kurios tikslas - surinkti duomenis apie tai, ar įmonės klientai patenkinti UAB "Šilutės vandenys" teikiamomis paslaugomis, aptarnavimu, darbuotojų elgesiu.

     Informuojame, kad 2013 m. vasario 20 d. Šilutės rajono savivaldybė perdavė UAB „Šilutės vandenys“ naudoti ir disponuoti nekilnojamąjį turtą – lietaus nuotekų tinklus paviršinių nuotekų tvarkymo organizavimui vykdyti.

Gyventojams pateikiama GIS duomenų baze žemėlapio pagrindu

Atsižvelgiant į pardavimų ir klientų aptarnavimo skyriaus darbo pobūdį, kai kiekvieno mėnesio pradžioje reikalinga sutikslinti mokėjimų ir skaitiklių duomenis, suformuoti mokėjimo pranešimus ir sąskaitas faktūras, jas išsiųsti elektroniniu paštu ar atspausdinti, tuo metu skyriaus darbuotojai dėl apskaitos programos techninių ypatumų negali pateikti klientams informacijos apie jų mokėjimo istoriją, priimti įmokas už paslaugas, todėl klientai nebus aptarnaujami mokesčių mokėjimo klausimais ir nebus priimamos įmokos už paslaugas nuo kiekvieno mėnesio 1 d. iki 6 d. imtinai.

Informuojame, kad vadovaujantis 2013 m. vasario mėn. 28 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-689 patvirtintomis Šilutės rajono savivaldybės nuotekų tvarkymo taisyklėmis, nuotekų turėtojai(fiziniai bei juridiniai asmenys), nuotekų kaupimo rezervuaruose ir mažuose nuotekų valymo įrenginiuose sukauptas nuotekas tolesniam apdorojimui turi perduoti nuotekų vežėjui pagal galiojančią nuotekų išvežimo sutartį.

<< <  Puslapis 3 iš 3

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2016-11-24.