}

Darbuotojų grupė

Darbuotojų
skaičius

Priskaičiuotas
vidutinis mėnesio
darbo užmokestis

Vadovai

4

3969 €

Padalinių vadovai

9

2195 €

Specialistai

 18

1614 €

Kontrolieriai

7

1371 €

Darbininkai

59

1248 €

Iš viso darbuotojų:

97

 

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2024-04-23.